Emerita-/emeritusprofessorit yliopistoissa

Useimmat yliopistot ovat jo todenneet, että eläkkeelle siirtyvä professori on työyhteisössä voimavara. Hän voi edistää jatkuvuutta, siirtää työyhteisön toimintakulttuuria ja osaamista nuoremmille sekä tukea ja rakentaa yhteisöllisyyttä. Eläkkeelle jäänyt professori voi sopimuksen mukaan johtaa tutkimushankkeita tai osallistua niihin, hakea täydentävää rahoitusta, opettaa, ohjata väitöskirjoja ja toimia muissa asiantuntijatehtävissä.

Emerita-/emeritusprofessori voi jatkaa yhteistyötä yliopiston kanssa mm.

1. Yksilöimällä asema ja tehtävät ns. emerita-/emeritussopimuksella yliopiston kanssa.

2. Toimimalla tuntiopettajana

3. Tekemällä määräaikaisen työsopimuksen yliopiston kanssa.

Emerita-/emeritusprofessorisopimus

Jos emerita-/emeritusprofessori ei ole työsuhteessa yliopistoon, hän ei yleensä voi toimia tutkimusprojektin vastuullisena johtajana. Emerita-/emeritusprofessorin kannattaa sopia selkeästi yksikön johdon kanssa työhön osallistumisen tavoista, vastuista ja velvoitteista.

Sopimuksella voidaan sopia esimerkiksi seuraavista asioista:

  • Työn sisältö: esimerkiksi toimiminen tutkimushankkeessa, opetus, jatko-opiskelijoiden ohjaus, jatkokoulutusseminaarit, muiden opinnäytteiden ohjaaminen, toiminta konsulttina tai mentorina.
  • Kustannusten korvaaminen
  • Tutkimusaineistojen ja vastaavien käyttö sekä tutkimusaineistojen ja -tulosten immateriaalioikeudet.
  • Työskentelyolosuhteet: työhuone tai -tila, laboratorioiden ja vastaavien käyttö, tutkimuslaitteiden käyttö.
  • Toiminta yksikön edustajana, esittely yksikön verkkosivuilla, käyntikortti.
  • Matkustukseen liittyvät asiat, mm. matkakulut ja -vakuutukset.
  • Avaimet ja kulkuluvat
  • Tietotekniikka: tietoliikenneyhteydet, sähköpostiosoite, tietokone, atk-tuki, tulostusmahdollisuus, kopiointimahdollisuus.
  • Käytössä olevat palvelut: avustava henkilökunta, kielentarkastuspalvelut, postitus.
  • Työvälineet: puhelin, toimistotarvikkeet

Emerita-/emeritusprofessorisopimuksen tehneet eivät ole työsuhteessa yliopistoon, näin ollen he eivät kuulu työterveyshuollon piiriin.

Mahdollisten ohjausvastuiden tai muiden sovittujen tehtävien työtehtävien osalta voidaan sopia palkkioperusteisista korvauksista.

Tuntiopettajana toimiminen

Riippumatta siitä, onko eläköitynyt professori tehnyt emerita-/emeritusprofessorisopimuksen, hän voi toimia yliopistossa tuntiopettajana ja saada siitä korvauksen.

Vanhuuseläkkeen aikana tehdystä työstä karttuu eläkettä 68 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun ja vuoden 1957 jälkeen syntyneillä tätäkin pidempään.

Määräaikainen työsopimus

Eläköitynyt professori voi tehdä yliopiston kanssa määräaikaisen työsopimuksen. Tällöin henkilö voi toimia tutkimusprojektin vastuullisena johtajana. Yleensä kyseessä on osa-aikainen työsopimus.

Vanhuuseläkkeen aikana tehdystä työstä karttuu eläkettä 68 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun ja vuoden 1957 jälkeen syntyneillä tätäkin pidempään.


Professoriliitto edellyttää, että yliopistoilla on läpinäkyvät, selkeät ja reilut periaatteet emerita-/emerituskäytänteistään.