Eläkkeelle

Niihin yliopistojen palveluksessa oleviin henkilöihin, jotka ovat syntyneet ennen 1.1.1980, sovelletaan julkisten alojen eläkelakia. Muihin yliopistojen palveluksessa oleviin henkilöihin sovelletaan työntekijän eläkelakia (395/2006).

Minkä ikäisenä eläkkeelle?

Vanhuuseläkkeelle jäämisen alimpaan eläkeikään vaikuttaa syntymävuosi. Vuonna 1954 ja sitä ennen syntyneet ovat voineet jäädä eläkkeelle täytettyään 63 vuotta. Vuonna 1955 ja sitä myöhemmin syntyneiden vanhuuseläke nousee 63 vuodesta kolme kuukautta syntymävuotta kohden, kunnes alin vanhuuseläke on 65 vuotta. Jos olet syntynyt 1965 tai sen jälkeen, eläkeikäsi sidotaan elinajan odotteeseen.

Ennen eläkeuudistusta (31.12.2004) voimassa olleet yksilölliset eläkeiät ja valitut eläkeiät pysyvät voimassa vuoden 2005 jälkeenkin. Professorien henkilökohtainen eläkeikä vaihtelee 63 ja 65 ikävuoden välillä. Mikäli eläkkeelle jää 63-vuotiaana ennen henkilökohtaista eläkeikää, vuoteen 1995 mennessä karttunutta eläkettä vähennetään.

Eroamisikä on vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä 68 vuotta, vuosina 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että työsuhde päättyy automaattisesti ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työntekijä täyttää eroamisiän, jolleivat työnantaja ja työntekijä sovi työsuhteen jatkamisesta.

Työeläke.fi

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Varttuneen apuraha eläkkeeksi

Vuoteen 1997 saakka varttuneille tieteenharjoittajille myönnettiin apuraha. Vuonna 1997 siirryttiin palvelussuhdepohjaiseen järjestelmään, jossa varttunut tutkija on palvelussuhteessa taustayhteisöönsä eli yliopistoon tai tutkimuslaitokseen.

Vaikka varttuneen tieteenharjoittajan apurahakausi ei sinänsä oikeuta lakisääteiseen eläkkeeseen, voi valtiovarainministeriö hakemuksesta myöntää erivapauden. Erivapautta haettaessa tulee osoittaa, että apurahakauden hyväksi lukemisella on merkitystä ennen 1.1.2005 karttuneen eläkkeen suuruuteen. Valtiovarainministeriö tarvitsee hakemuksen liiteeksi nimikirjaotteen tai jos sellaista ei ole enää mahdollista saada, muun palvelustodistuksen, josta käyvät ilmi apurahakausi tai -kaudet ja kyseiseen ajankohtaan liittyvät virka tai virkasuhde sekä palkaton virkavapaa.

Alla valmis kirjepohja, jota jäsenet voivat käyttää laatiessaan valtiovarainministeriölle asiaa koskevaa pyyntöä.

Eläkkeelle jäävät voivat jatkaa Professoriliiton jäsenenä. Jäsenmaksu on 120 euroa/vuosi (vuonna 2024).

Ilmoita eläkkeelle siirtymisesi Professoriliittoon: professoriliitto (at) professoriliitto.fi

Professoriliiton ohje emerita-/emeritusprofessoreille