Professorin työtehtävät

Professorin hyvän työn edellytykset.

Professorit työskentelevät yliopistoissa ja muissa tutkimusorganisaatioissa. Yliopistolaki määrittelee yliopistoissa työskentelevien professoreiden tehtävät: professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Professoreita työskentelee myös yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden johtotehtävissä.

Jotta professori voi tehdä parhaansa, tulee yliopiston/tutkimuslaitoksen tarjota professorille hyvän työn edellytykset.

Mahdollisuus keskittyä ydintehtäviin

 • Tutkimuksen ja opetuksen vapaus ideologisesta, poliittisesta ja taloudellisesta vallasta
 • Mahdollisuus säännölliseen opetuksesta ja hallinnollisesta työstä vapaaseen tutkimuskauteen
 • Hallittava työn kuormitus
 • Mahdollisuus riittävään vapaa-aikaan

Resurssit pitkäjänteiseen työhön

 • Resurssit tutkimushankkeiden suunnitteluun ja rahoitushakuun
 • Laadukkaat työvälineet sekä hyvät matka-, laite- ja tarvikeresurssit
 • Hallinnon ja tutkimuksen tukipalvelut
 • Mahdollisuus omaan työhuoneeseen

Reilut työsuhteet

 • Reilu henkilöstöpolitiikka.
 • Toistaiseksi voimassaoleva työ-/virkasuhde
 • Professoria ei irtisanota tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla
 • Työn vaativuuden mukainen palkkaus
 • Tekijänoikeudet kuuluvat tekijälle

Hyvä työyhteisö

 • Osallistuminen tärkeään päätöksentekoon
 • Ajantasainen tiedonkulku
 • Työpaikan sujuvat käytänteet
 • Sijaa luovuudelle, rohkeudelle ja epävarmuudelle
 • Yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja tasapuolinen kohtelu

Professoriliiton hallitus hyväksynyt 11.12.2018