Jäsenkelpoisuus

Liiton jäseneksi voi liittyä yliopiston professori taikka häneen verrattavassa asemassa oleva tutkija tai opettaja. Jäseneksi voi liittyä myös määräaikaisessa palvelussuhteessa työskentelevä. Asiantuntija-arviointimenettelyssä professoriksi tai professorin urapolulle otettu apulaisprofessori voidaan hyväksyä liiton jäseneksi.

Valtion tutkimuslaitoksissa professoreina ja tutkimusprofessoreina työskentelevillä on Professoriliiton jäsenkelpoisuus. Näihin tehtäviin valituksi tuleminen on tyypillisesti edellyttänyt asianomaisen tieteellisen kelpoisuuden arviointia. Professorin arvonimi ei tuota liiton jäsenkelpoisuutta.

Hakijakohtaisesti jäsenkelpoisuus harkitaan seuraavien kohdalla:

  • valtion tutkimuslaitoksissa tutkimusjohtajina tai vastaavissa tehtävissä toimivat
  • muissa tutkimusorganisaatioissa (kuin valtion tutkimuslaitoksissa) työskentelevät tutkimusprofessorit, tutkimusjohtajat tai vastaavissa tehtävissä toimivat
  • alle 25 prosentin osa-aikaisessa professuurissa työskentelevät
  • professor of practice -nimikkeellä toimivat.

Jäsenkelpoisuuden harkintaa varten jäsenhakemuksen liitteeksi tarvitaan (1) ansioluettelo, josta ilmenevät työura, tieteellisen pätevyyden arvioinnit, mahdollinen dosentuuri, väitöskirjojen ohjaus sekä muu tieteellinen toiminta. Lisäksi tarvitaan (2) julkaisuluettelo sekä (3) nykyisen työnkuvan luonnehdinta.

Liitteet voi lähettää järjestöpäällikkö Raija Pyykölle sähköpostitse osoitteeseen raija.pyykko (at) professoriliitto.fi.