Strategia

Tieteen, taiteen ja sivistyksen puolesta

Liiton valtuusto hyväksyi kokouksessaan 26.11.2021 Professoriliiton uuden strategian. Uuden strategian mukaisesti liitolla on kaksi strategista painopistettä:

  1. tutkimuksen ja opetuksen vapauden ja sivistyksen puolesta ja
  2. hyvän työn puolesta.

Professoriliitto edistää tiedettä, taidetta ja sivistystä, puolustaa akateemista vapautta ja yliopistoyhteisön autonomiaa, kehittää professoreiden toimintaedellytyksiä ja tukee professoreiden myönteistä ammattikuvaa. Liiton arvot ovat tutkittu tieto, sivistys, jäsenkeskeisyys sekä luotettavuus, avoimuus ja rohkeus.