Kiila-kuntoutus

Professoriliitto jatkaa Kiila-kuntoutusten tarjoamista jäsenetuna. Kuntoutukset ovat osoittautuneet tarpeellisiksi myös aivotyöläisten työssäjaksamiselle.

Kuntoutus koostuu sekä fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn ylläpitämisessä ja palauttamisessa käytettävistä harjoitteista, sisältäen myös kognitiivisen ergonomian, että asiantuntijaluennoista, joissa työkykyä peilataan kunkin osallistujan omaan työhön vertaiskeskustelun avulla. Lisäksi on yksilötapaamisia toiminta- ja fysioterapeuttien että psykologien kanssa.

Tälla hetkellä ei ole käynnissä hakua kurssille.

Lue professoreiden kokemuksia Kiila-kuntoutuksesta