Historiaa

Professoriliitto perustettiin 11. lokakuuta vuonna 1969. Uuden yhdistyksen nimenä oli aluksi Korkeakoulujen Professoriliitto. Perustavassa kokouksessa oli viisitoista professoria kahdeksasta yliopistosta ja korkeakoulusta.

Liiton perustaminen liittyi vahvasti haluun puolustaa asiantuntemuksen merkitystä yliopistojen hallinnossa. Suomen korkeakoulujen hallintoa oltiin tuolloin muuttamassa ns. ”mies ja ääni” -periaatteen mukaiseksi. Professoreille tuli tarve koota voimansa ja järjestäytyä. Liitto syntyi siten aatteelliselta pohjalta. Korkeakoulujen hallinnon muutos saatiin tuolloin 1969–70-luvun taitteessa torjutuksi.

Suomen professorikunta tuli alusta alkaen laajasti liiton piiriin. Liiton jäsenmäärä oli aluksi 580, mikä käsitti yli 80 % vakinaisesti täytetyistä professuureista. Suurimmille korkeakoulupaikkakunnille – Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle, Jyväskylään ja Ouluun – perustettiin liiton paikallisosastot jo syksyn 1970 aikana. Liiton toimisto sijaitsi aluksi Helsingin Munkkiniemessä ja vuodesta 1976 Pasilan Akavatalossa.

Professoriliitto liittyi keskusjärjestö Akavaan vuonna 1974. Näin liitosta muodostui tavoitteellinen ammattijärjestö, joka otti hoitaakseen professoreiden edunvalvonnan.

Liiton toiminnassa ovat kautta vuosikymmenten yhdistyneet etujärjestön tehtävät ja tiedepolitiikka. Professoreiden etujen ajaminen on muodostunut ensisijaiseksi ja itsestäänselväksi tehtäväksi, mutta myös aktiivinen vaikuttaminen tiede- ja tutkimuspolitiikkaan kuuluu vahvasti professoreiden ammattijärjestön rooliin.
 


Tietoa Professoriliiton syntyvaiheista ja historiasta
 


Professoriliiton puheenjohtajat


1969–1970    Ernst Palmén (Helsingin yliopisto)

1971–1972    Leo Heikurainen (Helsingin yliopisto)

1973–1978    Raimo Lehti (Teknillinen korkeakoulu)

1979–1980    Keijo Kajantie (Helsingin yliopisto)

1981–1982    Martti Tienari (Helsingin yliopisto)

1983–1984    Antti Niemi (Teknillinen korkeakoulu)

1985–1988    Yrjö Vasari (Helsingin yliopisto)

1989–1992    Mikko Viitasalo (Maanpuolustuskorkeakoulu)

1993–1994    Aatos Lahtinen (Helsingin yliopisto)

1995–1998    Jussi T. Lappalainen (Turun yliopisto)

1999–2002    Juhani Keinonen (Helsingin yliopisto)

2003–2006    Tapani Pakkanen (Joensuun yliopisto)

2007–2010    Risto Laitinen (Oulun yliopisto)

2011–2014     Maarit Valo (Jyväskylän yliopisto)

2015–2017     Kaarle Hämeri (Helsingin yliopisto) 

2018–2021     Jouni Kivistö-Rahnasto (Tampereen teknillinen yliopisto)

2021–             Jukka Heikkilä (Turun yliopisto)