Som professor

Professorerna arbetar vid universitet och andra forskningsorganisationer. Universitetslagen fastställer uppgifterna för professorer som arbetar vid universitet: professorerna ska bedriva och leda vetenskaplig forskning eller konstnärligt arbete, meddela därpå grundad undervisning och följa vetenskapens eller konstens utveckling samt samverka med det övriga samhället och delta i internationellt samarbete inom sitt område. Professorerna arbetar också på ledande poster vid universiteten och andra forskningsorganisationer.