Työ

Professoriliitto ajaa ja valvoo jäsenkunnan etuja palkka- ja palkkioasioissa sekä palvelussuhteeseen, työnkuvaan ja työtehtäviin liittyvissä kysymyksissä.
 
Yliopistoissa toimivat professorit työskentelevät työsuhteessa. Tutkimuslaitoksissa työskentelevistä taas valtaosa on virkasuhteisia.
 
Professorin työtä määrittelevät mm. seuraavat säädökset:
  • Yliopistolaki
  • Yliopistojen johtosäännöt
  • Yliopistojen yleinen työehtosopimus
  • Tutkimuslaitosten säännöstöt
  • Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus
  • Työsopimuslaki
  • Muu työlainsäädäntö