I arbetet

Professorsförbundet driver och bevakar sina medlemmars intressen i löne- och arvodesfrågor samt i ärenden som gäller anställningsförhållanden, arbetsbeskrivningar och arbetsuppgifter. Universitetsprofessorers anställningsförhållande är av typen arbetsavtalsförhållande. Den största delen av de anställda vid forskningsinstitut står i tjänsteförhållande.