Vi påverkar

Professorsförbundet påverkar samhället och beslutsfattandet där. Förbundet tar ställning i aktuella vetenskaps- och forskningspolitiska frågor. Det ställer förslag och deltar aktivt i debatten om universiteten, högskoleutbildningen och om vetenskapsfinansieringen.