Hallinto

Liiton kokous

Liiton varsinainen kokous pidetään joka toinen vuosi. Hallitus kutsuu kokouksen koolle jokaiselle jäsenelle lähetetyllä kirjeellä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on kokouksessa äänioikeus. Liiton varsinainen kokous käsittelee hallituksen valmistamat toimintakertomukset sekä valitsee liiton valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä liiton valtuuston varsinaiset ja varajäsenet. Liiton ylimääräinen kokous kutsutaan koolle paitsi hallituksen aloitteesta myös silloin, kun vähintään 1/10 liiton varsinaisista jäsenistä tai vähintään 1/10 liiton kaikista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.
 

Valtuusto

Valtuuston jäsenet valitaan siten, että kustakin liiton osastosta valitaan yksi varsinainen jäsen ja tälle varajäsen kutakin alkavaa sataa liittoon kuuluvaa osaston jäsentä kohden. Liiton osastot tekevät ehdotukset edustajistaan.

Valtuusto kaudella 2017 - 2018

Hallitus

Valtuusto valitsee liiton hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet. Hallituksen muodostavat kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kuusi varsinaista jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallitus vuonna 2017

Työryhmät vuonna 2017

Työvaliokunta
Hallituksen työvaliokunnan muodostavat liiton varapuheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto, toiminnanjohtaja Tarja Niemelä ja järjestöpäällikkö Raija Pyykkö. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella asioita ja käyttää kiireellisessä tapauksessa päätösvaltaa hallituksen delegoimissa puitteissa.

Viestinnän ja vaikuttamistoiminnan ryhmä
Viestintäryhmään kuuluvat liiton varapuheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto, toiminnanjohtaja Tarja Niemelä, viestintäpäällikkö Kirsti Sintonen, järjestöpäällikkö Raija Pyykkö sekä viestintäassistentti Nuppu Pelevina. 
 
Sijoitustoimikunta
Sijoitustoimikuntaan kuuluvat liiton varapuheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto, professori Jarmo Leppiniemi ja toiminnanjohtaja Tarja Niemelä. Taloudenhoitaja Maarit Santala toimii sihteerinä. Sijoitustoimikunnan tehtävänä on valmistella liiton sijoituspäätöksiä ja kiireellisissä tapauksissa tehdä sijoituspäätöksiä hallituksen valtuutuksella.
 
Historiatoimikunta
Historiatoimikuntaan kuuluvat professori Laura Kolbe, professori Jussi Välimaa, varapuheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto, toiminnanjohtaja Tarja Niemelä, viestintäpäällikkö Kirsti Sintonen ja järjestöpäällikkö Raija Pyykkö.
 
Vaalitoimikunta
Vaalitoimikuntaan kuuluvat valtuuston puheenjohtaja Maarit Valo, hallituksen jäsen Marjukka Anttila ja valtuuston jäsen, osaston puheenjohtaja Mari Hatavara. Järjestöpäällikkö Raija Pyykkö toimii vaalitoimikunnan sihteerina.