Hallinto

Liiton kokous

Liiton varsinainen kokous pidetään joka toinen vuosi. Hallitus kutsuu kokouksen koolle jokaiselle jäsenelle lähetetyllä kirjeellä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on kokouksessa äänioikeus. Liiton varsinainen kokous käsittelee hallituksen valmistamat toimintakertomukset sekä valitsee liiton valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä liiton valtuuston varsinaiset ja varajäsenet. Liiton ylimääräinen kokous kutsutaan koolle paitsi hallituksen aloitteesta myös silloin, kun vähintään 1/10 liiton varsinaisista jäsenistä tai vähintään 1/10 liiton kaikista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.
 

Valtuusto

Valtuuston jäsenet valitaan siten, että kustakin liiton osastosta valitaan yksi varsinainen jäsen ja tälle varajäsen kutakin alkavaa sataa liittoon kuuluvaa osaston jäsentä kohden. Liiton osastot tekevät ehdotukset edustajistaan.

Valtuusto kaudella 2017 - 2018

Hallitus

Valtuusto valitsee liiton hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet. Hallituksen muodostavat kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kuusi varsinaista jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallitus vuonna 2018

Työryhmät vuonna 2018

Työvaliokunta
Hallituksen työvaliokunnan muodostavat liiton puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto, varapuheenjohtaja Jaana Hallamaa, toiminnanjohtaja Tarja Niemelä ja järjestöpäällikkö Raija Pyykkö. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella asioita ja käyttää kiireellisessä tapauksessa päätösvaltaa hallituksen delegoimissa puitteissa.

Viestinnän ja vaikuttamistoiminnan ryhmä
Viestintäryhmään kuuluvat liiton varapuheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto, toiminnanjohtaja Tarja Niemelä, viestintäpäällikkö Kirsti Sintonen, järjestöpäällikkö Raija Pyykkö sekä viestintäassistentti Nuppu Pelevina (Nuppu Pelevina 31.5. saakka, sen jälkeen Milla Talassalo). 
 
Sijoitustoimikunta
Sijoitustoimikuntaan kuuluvat liiton puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto, varapuheenjohtaja Jaana Hallamaa, professori Jarmo Leppiniemi ja toiminnanjohtaja Tarja Niemelä. Talousvastaava Maarit Santala toimii sihteerinä. Sijoitustoimikunnan tehtävänä on valmistella liiton sijoituspäätöksiä ja kiireellisissä tapauksissa tehdä sijoituspäätöksiä hallituksen valtuutuksella.
 
Historiatoimikunta
Historiatoimikuntaan kuuluvat liiton puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto (pj), Euroopan historian professori Laura Kolbe, korkeakoulututkimuksen professori Jussi Välimaa, toiminnanjohtaja Tarja Niemelä, viestintäpäällikkö Kirsti Sintonen ja järjestöpäällikkö Raija Pyykkö. Historiatoimikunta koordinoi liiton 50-vuotishistoriahanketta.
 
Juhlatoimikunta
Juhlatoimikuntaan kuuluvat liiton varapuheenjohtaja Jaana Hallamaa (pj), hallituksen jäsen Anne Kauppala, toiminnanjohtaja Tarja Niemelä, viestintäpäällikkö Kirsti Sintonen ja järjestöpäällikkö Raija Pyykkö (siht.). Juhlatoimikunta suunnittelee liiton 50-vuotisjuhlavuotta 2019.
 
Vaalitoimikunta
Vaalitoimikuntaan kuuluvat hallituksen jäsen Petri Mäntysaari (pj, Hanken), osaston puheenjohtaja Mari Hatavara (TaY) ja valtuuston jäsen Jukka Pellinen (JY). Vaalitoimikunnan sihteerinä toimii järjestöpäällikkö Raija Pyykkö.