Förutsättningarna för medlemskap

En professor vid ett universitet eller en forskare eller lärare i jämförbar ställning kan ansluta sig som medlem i förbundet. En person med tidsbestämt arbetsförhållande kan också bli medlem i förbundet. Personer som har blivit utnämnda till professorer eller professorernas karriärstig (tenure track) genom bedömningsförfarande av sakkunniga kan antas som medlemmar till förbundet.

Statliga forskningsinstituts anställda, vilkas tjänstebeteckning är professor eller forskningsprofessor, har rätt att bli medlemmar i Professorsförbundet. När dessa personer har blivit antagna till tjänster av detta slag har utnämningen typiskt föregåtts av utvärdering av vederbörandes vetenskapliga kompetens.

Förutsättningarna för medlemskap prövas från fall till fall, när en sökande räknas till följande kategorier:

  • person som i ett statligt forskningsinstitut är forskningsdirektör eller motsvarande;
  • person inom en annan (alltså icke-statlig) forskningsorganisation arbetar som forskningsprofessor, forskningsdirektör eller motsvarande;
  • person som sköter en professur på deltid, med deltidsandel mindre än 25 procent;
  • person med yrkesbeteckningen professor of practice.

När en person med anställning/tjänst på ett forskningsinstitut inlämnar medlemsansökan, behövs följande bilagor: (1) en meritförteckning med personens arbetskarriär, bedömningar av personens vetenskapliga kompetens, eventuella docentur, avhandlingshandledare samt övrig akademisk verksamhet. Vidare önskas (2) en förteckning över publikationer samt (3) en arbetsbeskrivning för personens nuvarande arbete. Bilagorna kan insändas med e-post till organisationchef Raija Pyykkö, raija.pyykko(at)professoriliitto.fi