Jäsenmaksut

Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Jäsenmaksut vuonna 2023

Perusjäsenmaksu 

0,9 % veron ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 120 €/vuosi.* 

AKAVAlaiseen liittoon kaksoisjärjestäytyneet 

0,6 % veron ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.* 

Edellyttää jäsenyyttä myös jossakin seuraavista akavalaisista liitoista: 

Agronomiliitto
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry
Suomen Ekonomit 
Suomen Eläinlääkäriliitto 
Suomen Farmasialiitto 
Suomen Fysioterapeutit
Suomen Hammaslääkäriliitto 
Suomen kirkon pappisliitto
Suomen Lakimiesliitto 
Suomen Lääkäriliitto 
Suomen Psykologiliitto 
Suomen Puheterapeuttiliitto 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK 
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

*Perittäessä prosenttiperusteista (0,9 %, ja 0,6 %) jäsenmaksua huomioon otetaan vain työehtosopimusjärjestelmään perustuvat ja siitä johtuvat palkkiot. 

Alennetut jäsenmaksut (myönnetään asianomaisen ilmoituksen perusteella) 

  • Eläkeläiset 120 €/vuosi. Peritään eläkkeen alkamisesta toisen kalenterikuukauden alusta (ts. 1 kk maksutta)
  • Osa-aikaeläkeläisiltä jäsenmaksu peritään palkkatulosta prosenttiperusteisen jäsenmaksun tapaan. 
  • Ulkomailla olevat 200 €/vuosi (mikäli ei saa kotimaasta palkkaa).
  • Palkattomalla äitiysvapaalla, palkattomalla vanhempainvapaalla ja hoitovapaalla olevat 150 €/vuosi.
  • Muulla palkattomalla työvapaalla olevat 150 €/vuosi.
  • Liiton kollektiivisen edunvalvonnan ulkopuolelle siirtyneet 200 €/vuosi (= siirtyneet pois yliopisto- tai tutkimuslaitossektorilta esim. yksityisen työnantajan palvelukseen tai yksityisyrittäjäksi). 
  • Työttömyyspäivärahalla ja vuorotteluvapaalla olevat 60 €/vuosi 

Yllä olevista jäsenmaksuista hallitus voi erityisistä syistä, kuten pitkäaikaisen sairauden johdosta, myöntää hakemuksesta osittaisen tai täyden vapautuksen.