Hallinto

Liiton kokous

Liiton varsinainen kokous pidetään joka toinen vuosi. Hallitus kutsuu kokouksen koolle jokaiselle jäsenelle lähetetyllä kirjeellä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on kokouksessa äänioikeus. Liiton varsinainen kokous käsittelee hallituksen valmistamat toimintakertomukset sekä valitsee liiton valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä liiton valtuuston varsinaiset ja varajäsenet. Liiton ylimääräinen kokous kutsutaan koolle paitsi hallituksen aloitteesta myös silloin, kun vähintään 1/10 liiton varsinaisista jäsenistä tai vähintään 1/10 liiton kaikista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.
 

Valtuusto

Valtuuston jäsenet valitaan siten, että kustakin liiton osastosta valitaan yksi varsinainen jäsen ja tälle varajäsen kutakin alkavaa sataa liittoon kuuluvaa osaston jäsentä kohden. Liiton osastot tekevät ehdotukset edustajistaan.

Valtuusto kaudella 2019 - 2020

Hallitus

Valtuusto valitsee liiton hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet. Hallituksen muodostavat kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kuusi varsinaista jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallitus vuonna 2019

Työryhmät vuonna 2019

Työvaliokunta
Hallituksen työvaliokunnan muodostavat liiton puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto, varapuheenjohtaja Jukka Heikkilä, toiminnanjohtaja Tarja Niemelä ja järjestöpäällikkö Raija Pyykkö. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella asioita ja käyttää kiireellisessä tapauksessa päätösvaltaa hallituksen delegoimissa puitteissa.

Vaikuttamistoiminnan työryhmä
Vaikuttamistoiminnan työryhmään kuuluvat liiton puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto, valtuuston puheenjohtaja Jaana Hallamaa, toiminnanjohtaja Tarja Niemelä, viestintäpäällikkö Kirsti Sintonen ja järjestöpäällikkö Raija Pyykkö. 
 
Sijoitustoimikunta
Sijoitustoimikuntaan kuuluvat liiton puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto, varapuheenjohtaja Jukka Heikkilä ja toiminnanjohtaja Tarja Niemelä. Talousvastaava Maarit Santala toimii sihteerinä. Sijoitustoimikunnan tehtävänä on valmistella liiton sijoituspäätöksiä ja kiireellisissä tapauksissa tehdä sijoituspäätöksiä hallituksen valtuutuksella. Asiantuntijajäsenenä toimii professori Luis Alvarez. 
 
Historiatoimikunta
Historiatoimikuntaan kuuluvat liiton puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto (pj), Euroopan historian professori Laura Kolbe, korkeakoulututkimuksen professori Jussi Välimaa, toiminnanjohtaja Tarja Niemelä, viestintäpäällikkö Kirsti Sintonen ja järjestöpäällikkö Raija Pyykkö. Historiatoimikunta koordinoi liiton 50-vuotishistoriahanketta.
 
Juhlatoimikunta
Juhlatoimikuntaan kuuluvat liiton varapuheenjohtaja Jaana Hallamaa (pj), hallituksen jäsen Anne Kauppala, toiminnanjohtaja Tarja Niemelä, viestintäpäällikkö Kirsti Sintonen ja järjestöpäällikkö Raija Pyykkö (siht.). Juhlatoimikunta suunnittelee liiton 50-vuotisjuhlavuotta 2019.
 
Vaalitoimikunta
Vaalitoimikuntaan kuuluvat hallituksen jäsen Eeva Moilanen, hallituksen jäsen Jussi Välimaa ja hallituksen varajäsen Matti Alatalo. Vaalitoimikunnan sihteerinä toimii järjestöpäällikkö Raija Pyykkö.