Hallinto

Liiton kokous

Liiton varsinainen kokous pidetään joka toinen vuosi. Hallitus kutsuu kokouksen koolle jokaiselle jäsenelle lähetetyllä kirjeellä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on kokouksessa äänioikeus. Liiton varsinainen kokous käsittelee hallituksen valmistamat toimintakertomukset sekä valitsee liiton valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä liiton valtuuston varsinaiset ja varajäsenet. Liiton ylimääräinen kokous kutsutaan koolle paitsi hallituksen aloitteesta myös silloin, kun vähintään 1/10 liiton varsinaisista jäsenistä tai vähintään 1/10 liiton kaikista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.
 

Valtuusto

Valtuuston jäsenet valitaan siten, että kustakin liiton osastosta valitaan yksi varsinainen jäsen ja tälle varajäsen kutakin alkavaa sataa liittoon kuuluvaa osaston jäsentä kohden. Liiton osastot tekevät ehdotukset edustajistaan.

Valtuusto kaudella 2023–2024 

Hallitus

Liiton hallituksen muodostavat kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja 1–2 varapuheenjohtajaa sekä vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä sekä jälkimmäisten henkilökohtaiset varajäsenet.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja / varapuheenjohtajat ja hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan valtuuston syyskokouksessa.

Hallitus vuonna 2023

Työryhmät vuonna 2023 

Hallituksen työvaliokunta

Hallituksen työvaliokunnan muodostavat liiton hallituksen puheenjohtaja Jukka Heikkilä, varapuheenjohtajat Teija Laitinen ja Petri Mäntysaari, toiminnanjohtaja Tarja Niemelä ja järjestöpäällikkö Raija Pyykkö. 

Valtuuston työvaliokunta

Valtuuston työvaliokuntaan kuuluvat liiton valtuuston puheenjohtaja Eeva Moilanen, valtuuston varapuheenjohtaja Jukka Pellinen, hallituksen puheenjohtaja Jukka Heikkilä, toiminnanjohtaja Tarja Niemelä ja järjestöpäällikkö Raija Pyykkö.  

Sijoitustoimikunta

Sijoitustoimikuntaan kuuluvat liiton puheenjohtaja Jukka Heikkilä, varapuheenjohtaja Teija Laitinen ja toiminnanjohtaja Tarja Niemelä. Talousvastaava Anne Lehto toimii sihteerinä. Sijoitustoiminnan asiantuntijajäseninä toimivat professori Luis Alvarez ja professori Timo Rothovius. 

Professoriblogin toimituskunta

Professoriblogin toimituskuntaan kuuluvat liiton puheenjohtaja Jukka Heikkilä, toiminnanjohtaja Tarja Niemelä ja viestintäpäällikkö Leena Kurkinen. 

Tekijänoikeustyöryhmä

Liiton tekijänoikeustyöryhmään kuuuvat Petri Mäntysaari (pj) (Hanken), Jukka Heikkilä (TY), Eeva Moilanen (TAU), Olli Norros (HY), Esko Niemi (Aalto), Keijo Ruotsalainen (OY), Katja Weckström (ISY) ja Tommi Kärkkäinen (JY). Sihteerinä toimii liiton työsuhdepäällikkö Leevi Mentula. 

Vaalitoimikunta

Vaalitoimikuntaan kuuluvat puheenjohtajana Heli Ruokamo (LY), Alfred Colpaert (ISY) ja Jyri Vaahtera (TY). Sihteerinä toimii järjestöpäällikkö Raija Pyykkö.

Matrikkelityöryhmä 

Matrikkelityöryhmään kuuluvat Petri Lehenkari (OY), Laura Kolbe (HY), Johanna Kujala (TUNI), Anne Juppo (HY) ja Raija Pyykkö (siht.).