Hallinto

Liiton kokous

Liiton varsinainen kokous pidetään joka toinen vuosi. Hallitus kutsuu kokouksen koolle jokaiselle jäsenelle lähetetyllä kirjeellä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on kokouksessa äänioikeus. Liiton varsinainen kokous käsittelee hallituksen valmistamat toimintakertomukset sekä valitsee liiton valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä liiton valtuuston varsinaiset ja varajäsenet. Liiton ylimääräinen kokous kutsutaan koolle paitsi hallituksen aloitteesta myös silloin, kun vähintään 1/10 liiton varsinaisista jäsenistä tai vähintään 1/10 liiton kaikista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.
 

Valtuusto

Valtuuston jäsenet valitaan siten, että kustakin liiton osastosta valitaan yksi varsinainen jäsen ja tälle varajäsen kutakin alkavaa sataa liittoon kuuluvaa osaston jäsentä kohden. Liiton osastot tekevät ehdotukset edustajistaan.

Valtuusto kaudella 2021-2022

Hallitus

Valtuusto valitsee liiton hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet. Hallituksen muodostavat kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kuusi varsinaista jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallitus vuonna 2021

Työryhmät vuonna 2021 

Työvaliokunta

Hallituksen työvaliokunnan muodostavat liiton puheenjohtaja Jukka Heikkilä, varapuheenjohtaja Eeva Moilanen, toiminnanjohtaja Tarja Niemelä ja järjestöpäällikkö Raija Pyykkö. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella asioita ja käyttää kiireellisessä tapauksessa päätösvaltaa hallituksen delegoimissa puitteissa.

Vaikuttamistoiminnan työryhmä

Vaikuttamistoiminnan työryhmään kuuluvat liiton puheenjohtaja Jukka Heikkilä, hallituksen varapuheenjohtaja Eeva Moilanen, valtuuston puheenjohtaja Jaana Hallamaa, toiminnanjohtaja Tarja Niemelä, järjestöpäällikkö Raija Pyykkö ja viestinnän asiantuntija Elina Andersson-Finne. 

Sijoitustoimikunta

Sijoitustoimikuntaan kuuluvat liiton puheenjohtaja Jukka Heikkilä, varapuheenjohtaja Eeva Moilanen ja toiminnanjohtaja Tarja Niemelä. Talousvastaava Anne Lehto toimii sihteerinä. Sijoitustoiminnan asiantuntijajäsenenä toimii professori Luis Alvarez. 

Strategiatyöryhmä

Strategiatyöryhmään kuuluvat liiton puheenjohtaja Jukka Heikkilä (pj), varapuheenjohtaja Eeva Moilanen, hallituksen jäsen Teija Laitinen, toiminnanjohtaja Tarja Niemelä ja järjestöpäällikkö Raija Pyykkö.

Vaalitoimikunta

Vaalitoimikuntaan kuuluvat Jussi Välimaa (JY) (pj), Juhani Hyvärinen (LUT) ja Eila Lindfors (TY). Sihteerinä toimii liiton järjestöpäällikkö Raija Pyykkö.  

Tekijänoikeustyöryhmä

Tekijänoikeustyöryhmään kuuluvat hallituksen jäsen Petri Mäntysaari (pj), liiton puheenjohtaja Jukka Heikkilä, liiton varapuheenjohtaja Eeva Moilanen, hallituksen varajäsen Edward Hæggström, varapääluottamusmies Esko Niemi, luottamusmies Keijo Ruotsalainen, osaston puheenjohtaja Alfred Colpaert ja osaston johtokunnan jäsen Tommi Kärkkäinen. Sihteerinä toimii liiton toiminnanjohtaja Tarja Niemelä.

Professoriblogin toimituskunta

Professoriblogin toimituskuntaan kuuluvat liiton puheenjohtaja Jukka Heikkilä, toiminnanjohtaja Tarja Niemelä ja viestinnän asiantuntija Elina Andersson-Finne.