Tekijänoikeus

Tekijänoikeus on osa immateriaalioikeuksia. Muita immateriaalioikeuksia ovat esimerkiksi patenttioikeus ja tavaramerkkioikeus.

Tekijänoikeus suojaa muun muassa kirjallisia ja taiteellisia oikeuksia. Tekijällä on määräysvalta teokseensa. Taloudellisiin oikeuksiin kuuluu oikeus julkistaa tai julkaista teos, saattaa teos yleisön saataviin sekä valmistaa teoksesta kappaleita. Tekijällä on oikeus tulla mainituksi teoksen tekijänä (isyysoikeus) eikä teosta saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla taikka saattaa yleisön saataviin tekijää loukkaavassa yhteydessä (respektioikeus).  Tekijänoikeus syntyy luonnolliselle henkilölle ja sen siirtäminen edellyttää sopimista.

Professoriliiton näkemyksen mukaan professoreiden kannattaa sovittaessa sopimustutkimuksessa syntyvien oikeuksien siirtämisestä yliopistolle huomioida seuraavat asiat:

  • Oikeuksien siirrosta on hyvä sopia hanke- tai projektikohtaisesti

  • Sopimisen on hyvä tapahtua siinä vaiheessa, kun työntekijä aidosti tietää mitä oikeuksia hän on luovuttamassa ja mikä käyttötarkoitus oikeudella on

  • Oikeuksien siirtämisestä on hyvä sopia siinä laajuudessa kuin kutakin sopimustutkimusta koskevat rahoitusehdot ja muut sopimukset sitä edellyttävät

  • Myös vastikkeesta on hyvä sopia

  • Tausta-aineistoja koskevat sopimusehdot edellyttävät erityistä tarkkuutta

  • Projektin johtajaa voi koskea erityismääräyksiä

Professoreiden tehtäviin ei kuulu opetusmateriaalin valmistaminen toisten käyttöön. Opetusmateriaalien käyttöoikeuksista sopimiseen soveltuvat edellä mainitut ohjeistukset soveltuvin osin.

Epäselvissä tilanteissa kannattaa kääntyä oman yliopiston luottamusmiehen, liiton osaston tai liiton toimiston puoleen.

Professoriliiton suositus hyvästä tavasta tekijänoikeuksista sovittaessa

Professoriliitto on laatinut suosituksen hyvästä tavasta tekijänoikeuksista sovittaessa. Suositus on laadittu, koska useat yliopistot ovat laatineet työsopimuksen liitteitä, joissa työntekijöiltä on edellytetty tekijänoikeuksista luopumista. Yliopistot ovat pyrkineet yksinkertaistamaan tekijänoikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien hallintaa. Erilaisten vakiosopimusten käyttäminen on kuitenkin johtanut entistä sekavampiin sopimuksellisiin tilanteisiin monenkeskisissä kansainvälisissä tutkimushankkeissa ja monimuotoisten digitaalisten aineistojen kanssa. Työsopimusta solmivan työntekijän kannalta tekijänoikeuksien luovuttaminen etukäteen ja työsopimuksen solmimisen ehtona on kohtuutonta. 

Professoriliiton suosituksen johdannossa on tiivistetysti kerrottu tekijänoikeudesta perusoikeutena. Suositus sisältää mallin sopimusehdoksi, jolla professori voi yksiselitteisesti määritellä, mistä oikeuksista hän on valmis luopumaan ja minkä suuruista korvausta vastaan. Suositusta päivitetään tarvittaessa. Suositus ei kata esimerkiksi monenkeskisiä tutkimusaineistoja tai tutkimusprototyyppien ja materiaalien tekijänoikeuksia.

Muuta aiheesta

Haastattelussa Professoriliitton puheenjohtaja Jukka Heikkilä: Tekijänoikeudet varmistavat tieteellisen ja taiteellisen työn vapautta

Haastattelussa professori Petri Mäntysaari: Jos professori myöntää lisenssin, paras vaihtoehto on rinnakkaislisenssi

Jäsenlehti Acatiimin juttu tekijänoikeuksista: Kallisarvoiset tekijänoikeudet

Kauppaoikeuden professori (emeritus) Rainer Oesch: Avoimena julkaiseminen on ongelma tekijänoikeuden kannalta