Tekijänoikeus

Tekijänoikeus on osa immateriaalioikeuksia. Muita immateriaalioikeuksia ovat esimerkiksi patenttioikeus ja tavaramerkkioikeus.

Tekijänoikeus suojaa muun muassa kirjallisia ja taiteellisia oikeuksia. Tekijällä on määräysvalta teokseensa. Taloudellisiin oikeuksiin kuuluu oikeus julkistaa tai julkaista teos, saattaa teos yleisön saataviin sekä valmistaa teoksesta kappaleita. Tekijällä on oikeus tulla mainituksi teoksen tekijänä (isyysoikeus) eikä teosta saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla taikka saattaa yleisön saataviin tekijää loukkaavassa yhteydessä (respektioikeus).  Tekijänoikeus syntyy luonnolliselle henkilölle ja sen siirtäminen edellyttää sopimista.

Professoriliiton näkemyksen mukaan professoreiden kannattaa sovittaessa sopimustutkimuksessa syntyvien oikeuksien siirtämisestä yliopistolle huomioida seuraavat asiat:

  • Oikeuksien siirrosta on hyvä sopia hanke- tai projektikohtaisesti

  • Sopimisen on hyvä tapahtua siinä vaiheessa, kun työntekijä aidosti tietää mitä oikeuksia hän on luovuttamassa ja mikä käyttötarkoitus oikeudella on

  • Oikeuksien siirtämisestä on hyvä sopia siinä laajuudessa kuin kutakin sopimustutkimusta koskevat rahoitusehdot ja muut sopimukset sitä edellyttävät

  • Myös vastikkeesta on hyvä sopia

  • Tausta-aineistoja koskevat sopimusehdot edellyttävät erityistä tarkkuutta

  • Projektin johtajaa voi koskea erityismääräyksiä

Professoreiden tehtäviin ei kuulu opetusmateriaalin valmistaminen toisten käyttöön. Opetusmateriaalien käyttöoikeuksista sopimiseen soveltuvat edellä mainitut ohjeistukset soveltuvin osin.

Epäselvissä tilanteissa kannattaa kääntyä oman yliopiston luottamusmiehen, liiton osaston tai liiton toimiston puoleen.