Professorns uppgifter

Professorernas förutsättningar för gott arbete.

Professorerna arbetar vid universitet och andra forskningsorganisationer. Universitetslagen fastställer uppgifterna för professorer som arbetar vid universitet: professorerna ska bedriva och leda vetenskaplig forskning eller konstnärligt arbete, meddela därpå grundad undervisning och följa vetenskapens eller konstens utveckling samt samverka med det övriga samhället och delta i internationellt samarbete inom sitt område. Det finns också professorer på ledande poster vid universiteten och andra forskningsorganisationer.

För att en professor ska kunna göra sitt bästa bör universitetet/forskningsinstitutet erbjuda professorn förutsättningar för gott arbete.

Möjlighet att fokusera på kärnuppgifterna

 • Forskningen och undervisningen fria från ideologisk, politisk och ekonomisk makt
 • Möjlighet till regelbundna forskningsperioder utan undervisning och administrativt arbete
 • Hanterlig arbetsbelastning
 • Möjlighet till tillräcklig fritid

Resurser för långsiktigt arbete

 • Resurser för planering av forskningsprojekt och finansieringsansökan
 • Högkvalitativa arbetsredskap och goda resurser för resor, utrustning och tillbehör
 • Stödtjänster för administration och forskning
 • Möjlighet till eget arbetsrum

Rättvisa arbetsvillkor

 • Rättvis personalpolitik
 • Tillsvidare gällande arbets-/tjänsteförhållande
 • Sägs inte upp av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker
 • Lön efter arbetets kravnivå
 • Upphovsrätten hör till upphovsmannen

Bra arbetsgemenskap

 • Deltagande i viktigt beslutsfattande
 • Aktuell information
 • Fungerande praxis på arbetsplatsen
 • Utrymme för kreativitet, mod och osäkerhet
 • Lika, jämställt och rättvist bemötande

Godkänt av Professorsförbundets styrelse 11.12.2018