Lausunnot

2017

PDF-tiedosto Liiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 15.12.2017  (181 kB)
PDF-tiedosto Liiton lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Suomen Akatemian toimikuntarakenteen uudistamisesta 13.12.2017  (947 kB)
PDF-tiedosto Liiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle EU:n uudesta korkeakoulusuunnitelmasta 23.10.2017.  (914 kB)
PDF-tiedosto Lausunto sivistysvaliokunnalle mm. avoimen korkeakouluopetuksen kehittämisestä (16.10.2017)  (1.3 MB)
PDF-tiedosto Liiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi (4.10.2017)  (3.0 MB)
PDF-tiedosto Liiton lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle vuoden 2018 talousarvioesityksestä (4.10.2017)  (1.4 MB)
PDF-tiedosto Liiton lausunto työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietinnöstä 30.8.2017  (237 kB)
PDF-tiedosto Liiton lausunto selvityksestä lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi 30.8.2017  (219 kB)
PDF-tiedosto Liiton lausunto Suomen Akatemian toimikuntarakenteesta 23.5.2017  (93 kB)
PDF-tiedosto Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi (OKM/3/040/2016) 5.5.2017  (2.0 MB)
PDF-tiedosto Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän ehdotuksesta laadullisen työllistymisen sisällyttämisestä korkeakoulujen rahoitusmalleihin 1.1.2019 alkaen 11.4.2017  (43 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto Opetushallituksesta ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta 20.3.2017  (587 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton edustaja sivistysvaliokunnan kuultavana yliopistolain uudistuksen vaikutuksista 3.3.2017  (3.5 MB)
PDF-tiedosto Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ylioppilastutkinnon hyödyntämisestä korkeakoulujen valintamenettelyissä pohtineen työryhmän raportista ja ylioppilastutkinnon kehittämisestä 24.1.2017  (3.0 MB)