Uutiset

Professorimatrikkeli on julkaistu

Professorimatrikkeli on digitaalinen palvelu, joka sisältää tietoja professorikunnasta Turun vanhan akatemian perustamisesta eli vuodesta 1640 lähtien. Mukana ovat full professorit yliopistoista ja tutkimuslaitoksista, professorin urapolulla olevat sekä ne akateemiset johtajat ja tutkimuslaitosten johtajat, joilla on professoritausta. Matrikkelin tarkoituksena on tehdä näkyväksi professoreiden työtä ja merkitystä yhteiskunnassa kautta historian. Lue lisää Kirjaudu matrikkeliin Digimatrikkelia voivat selata…

Professoriliiton palkkaselvitys 2023

Professoriliitto on tehnyt vuosittaisen palkkaselvityksen professorikunnan palkoista. Kokoaikaisten professoreiden (full) lukumäärä kasvoi hiukan vuoden aikana lukumäärän ollessa viime vuonna 1997. Professoreiden kokonaispalkka oli työnantajaselvityksen mukaan syyskuussa 2023 vakinaisilla professoreilla (full) 7 781 euroa ja määräaikaisilla 7 322 euroa. Syyskuussa 2023 professorin urapolulla oli yliopistoissa 565 associate professoria ja 323 assistant professoria eli yhteensä 888 henkilöä….

Ulosmarssit

Osa akavalaisista liitoista on päättänyt järjestää poliittisena mielenilmauksena ulosmarssin 6. helmikuuta 2024 klo 14.00 Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Keskusjärjestö Akavan koordinoiman ulosmarssin tarkoituksena on vastustaa maan hallituksen kaavailemia työelämäheikennyksiä. Professoriliiton näkemyksen mukaan työelämää tulee kehittää tasapainoisesti sekä työntekijöiden että työnantajien näkemykset huomioiden. Osapuolten tulee voida sopia palkantarkistuksista työ- ja virkaehtosopimuksilla ilman, että lainsäädäntöön kirjatut alat…

Professoriliiton ja Sivistysala Sivistan seminaarissa keskusteltiin vastuullisesta johtamisesta ja tekoälystä

Sivista ja Professoriliitto järjestivät yhteisen, neljännen akateemisen johtamisen seminaarin 10.1. Helsingissä. Tilaisuudessa keskusteltiin kahdesta teemasta: miten vastuullisuutta johdetaan ja mitä tekoälyn arkipäiväistyminen tarkoittaa yliopistoille. Seminaariin osallistui yli 50 akateemista johtajaa Suomen yliopistoista: rehtoreita, vararehtoreita, provosteja, dekaaneja ja kanslerit. ”Vastuullisuus on yliopistojen toiminnan ytimessä. Vastuullinen johtajuus näyttäytyy yhteiskuntavastuun kautta, ja siihen liittyvät sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun…

EU-sopimus rajat ylittävästä etätyöstä on tullut voimaan

Eläketurvakeskuksen tiedote 30.6.2023 Osa EU-maista on tehnyt keskenään rajat ylittävää etätyötä koskevan sopimuksen, joka tuli voimaan 1.7.2023. Suomi on mukana sopimuksessa. Etätyösopimuksen mukaan säännöllisesti etä- ja läsnätyötä kahdessa EU-maassa tekevä työntekijä voidaan tietyin edellytyksin vakuuttaa oman asuinmaan sijaan työnantajan kotimaassa. Etätyösopimuksen mukaan työntekijä voi tehdä lähes puolet työajastaan etätyönä kotimaassaan ja puolet työnantajan kotimaassa niin,…

  • 1
  • 2