Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Professoriliitto on ottanut toisen palveluksessa oleville jäsenilleen ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen If Vahinkovakuutusyhtiöstä. Vakuutus kattaa asiat, jotka koskevat vakuutetun omaa työ- tai virkasuhdetta.

Vakuutusmäärät ovat henkilö- ja esinevahingoissa 100 000 euroa ja oikeusturvavahingoissa 25 000 euroa. Oikeusturvavakuutuksessa omavastuuosuus on jokaisessa vahinkotapahtumassa 15 % vahingon määrästä kuitenkin vähintään 150 euroa. Vastuuvakuutuksessa omavastuuosuus on jokaisessa vahinkotapahtumassa 100 euroa. 

Vakuutuksen käyttäminen edellyttää yhteydenottoa liiton toimistoon.