Yrkesrelaterad ansvar- och rättsskyddsförsäkring

Professorsförbundet har för sina medlemmar som har anställning tecknat ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring för yrkesrelaterade situationer. Försäkringsbolaget är If Skadeförsäkring. Försäkringarna täcker ärenden som har att göra med den försäkrades arbets- resp. tjänsteförhållande.

Försäkringsbeloppen är för person- och egendomsskador 100 000 euro, och för rättsskydd 25 000 euro. För rättsskyddsförsäkringen gäller en självriskandel på 15 % av värdet på varje skadefall, dock minst 150 euro. I ansvarsförsäkringsersättningarna gäller en självriskandel på 100 euro per skadefall.

Den som vill åberopa någondera av dessa försäkringar förutsätts göra det genom förbundsbyrån.