Lausunnot

2022

PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitukseksi vuosina 2024–2030  (146 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitukseksi vuosina 2024–2030  (157 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarviosta vuodelle 2023  (152 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta yliopistollisen sairaalan tehtävistä.pdf  (116 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto sivistysvaliokunnalle valtion talousarviosta vuodelle 2023  (169 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle kolmansien maiden kansalaisten maahantulon edellytyksistä  (152 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto valtiovarainministeriölle budjettilakiluonnoksesta  (143 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto valtiovarainministeriölle tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituslaista  (293 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto avoimen saatavuuden tutkimusmenetelmien ja -infran osalinjaukseen.pdf  (6.2 MB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta  (2.8 MB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023–2026.  (398 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto avoimen saatavuuden oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjaukseen.pdf  (2.1 MB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto avoimen saatavuuden kokooma- ja yksittäisteosten osalinjaukseen.pdf  (6.6 MB)
PDF-tiedosto Professoriliiiton lausunto hallintovaliokunnalle kolmansien maiden kansalaisten maahantulon edellytyksistä  (182 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätöksestä kansallisesta aineettomien oikeuksien strategiasta (IPR-strategia)  (147 kB)

2021

PDF-tiedosto Professoriliiton Tampereen osaston lausunto toimitilojen toimenpideohjelman 2022-2025 valmisteluun liittyen  (37 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §:n muuttamisesta  (124 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton puheenjohtaja, professori Jukka Heikkilä sivistysvaliokunnan kuultavana hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022  (609 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022  (553 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto ehdotuksesta kansalliseksi aineettomien oikeuksien strategiaksi (IPR-strategia)  (629 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä  (187 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto tutkimustietovarannosta  (177 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto kotimaisten tiedekustantajien tukemiseksi  (215 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022-2025  (519 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto selvityshenkilö, erityisasiantuntija Tapio Kosusen laatimasta luonnoksesta korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaksi  (231 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto valtiovarainministeriön ehdotuksesta tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisiksi tavoitteiksi  (373 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto sivistysvaliokunnalle koulutuspoliittisesta selonteosta  (821 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi  (547 kB)

2018

PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto yliopistojen rahoitusmalista 17.12.2018  (161 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto sivistysvaliokunnalle yliopistolain muuttamisesta 14.11.2018  (2.4 MB)
PDF-tiedosto Professoriliiton edustaja sivistysvaliokunnan kuultavana hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019.pdf  (1.6 MB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle yliopistolain muuttamisesta 3.9.2018  (1.7 MB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys-ja tiedejaostolle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarviosta vuodelle 2019 (4.10.2018)  (1.6 MB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto hallituksen esityksestä laiksi korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin annetun lain muuttamisesta 15.6.2018  (2.7 MB)
PDF-tiedosto Liiton lausunto hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä 4.6.2018  (717 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton puheenjohtaja sivistysvaliokunnan kuultavana hallituksen esityksestä Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamiseksi 16.2.2018  (958 kB)
PDF-tiedosto Liiton lausunto sivistysvaliokunnalle vaikuttamisesta EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen (2021-) 15.3.2018  (848 kB)
PDF-tiedosto Lausunto Tampereen säätiöyliopiston sääntelystä (3.1.2018)  (415 kB)
PDF-tiedosto Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkijoina, opiskelijoina, työharjoittelijoina ja vapaaehtoistyöntekijöinä 11.1.2018  (169 kB)

2017

PDF-tiedosto Liiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 15.12.2017  (181 kB)
PDF-tiedosto Liiton lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Suomen Akatemian toimikuntarakenteen uudistamisesta 13.12.2017  (947 kB)
PDF-tiedosto Liiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle EU:n uudesta korkeakoulusuunnitelmasta 23.10.2017.  (914 kB)
PDF-tiedosto Lausunto sivistysvaliokunnalle mm. avoimen korkeakouluopetuksen kehittämisestä (16.10.2017)  (1.3 MB)
PDF-tiedosto Liiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi (4.10.2017)  (3.0 MB)
PDF-tiedosto Liiton lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle vuoden 2018 talousarvioesityksestä (4.10.2017)  (1.4 MB)
PDF-tiedosto Liiton lausunto työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietinnöstä 30.8.2017  (237 kB)
PDF-tiedosto Liiton lausunto selvityksestä lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi 30.8.2017  (219 kB)
PDF-tiedosto Liiton lausunto Suomen Akatemian toimikuntarakenteesta 23.5.2017  (93 kB)
PDF-tiedosto Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi (OKM/3/040/2016) 5.5.2017  (2.0 MB)
PDF-tiedosto Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän ehdotuksesta laadullisen työllistymisen sisällyttämisestä korkeakoulujen rahoitusmalleihin 1.1.2019 alkaen 11.4.2017  (43 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton lausunto Opetushallituksesta ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta 20.3.2017  (587 kB)
PDF-tiedosto Professoriliiton edustaja sivistysvaliokunnan kuultavana yliopistolain uudistuksen vaikutuksista 3.3.2017  (3.5 MB)
PDF-tiedosto Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ylioppilastutkinnon hyödyntämisestä korkeakoulujen valintamenettelyissä pohtineen työryhmän raportista ja ylioppilastutkinnon kehittämisestä 24.1.2017  (3.0 MB)