Förbundets strategi

För vetenskap, konst och bildning

Förbundets fullmäktige antog på sitt möte 26.11.2021 en ny strategi för Professorsförbundet. Enligt den nya strategin har förbundet två strategiska prioriteringar:

  1. för fri forskning och undervisning samt bildning och
  2. för gott arbete.

Professorsförbundet främjar vetenskap, konst och bildning, försvarar akademisk frihet och universitetssamfundets autonomi, utvecklar professorernas verksamhetsförutsättningar och stödjer en positiv yrkesbild för professorerna. Förbundets värden är forskningsbaserad kunskap, bildning och medlemsfokus samt tillförlitlighet, öppenhet och mod.