Professoriliiton osasto

Taideyliopiston osasto

Toimintasuunnitelma

 

Osaston toiminnan painopisteina v. 2016-2017 ovat Taideyliopiston henkilöstöpolitiikan jalkautumisen seuraaminen, professorien vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Taideyliopistossa sekä professorien yhdenvertaisuus Taideyliopistossa. Tavoitteena on, että Taideyliopistolla on kaikkia akatemioita koskeva yhteinen linjaus suhteessa professorien työsuhteisiin (määräaikainen/toistaiseksi voimassa oleva) sekä yhdenvertaiset mahdollisuudet taiteelliseen toimintaan ja tutkimukseen (esim. tutkimuskaudet, kokonaistyöaikasuunnitelmat).