Liiton hallitus kokoontui 21.8.

21.8.2020

Kokouksessaan hallitus

  • Käsitteli liiton talousasioita.
  • Käsitteli liiton toiminnan painopisteitä vuonna 2021.
  • Päätti nimetä Avoimen tieteen seuranta -työryhmään Petri Mäntysaaren.
  • Päätti pitää liiton varsinaisen kokouksen 9.10.2020 etäkokouksena.
  • Päätti kannattaa Sture Fjäderiä Akavan puheenjohtajaksi. 
  • Merkitsi tiedoksi maan hallituksen lisätalousarvion (2.6.2020) ja VM:n ehdotuksen vuoden 2021 talousarvioksi (13.8.2020).
  • Merkitsi tiedoksi, että puheenjohtaja Kivistö-Rahnasto toimii Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 -verkoston jäsenenä ja toiminnanjohtaja Niemelä varajäsenenä.
  • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: Unifi, tiede- ja kulttuuriministeri, OKM:n kansliapäällikkö, TY:n rehtoraatti.
  • Merkitsi tiedoksi liiton kommentit Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansalliselle ohjausryhmälle oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksista.
  • Merkitsi tiedoksi selvityksen korkeakoulujen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä.