Tarja Niemelä

Toiminnanjohtaja, Professoriliitto

Tarja Niemelä.

Objektiivisuus ja tenure track

Yliopistojen käytössä olevaa tenure track -järjestelmää eli professorin urapolkua ei työtuomioistuimen (TT 2023:32) mukaan voida sellaisenaan pitää työsopimuslain vastaisena. Tenure track -järjestelmään rekrytoidun on tarkoitus antaa opetusta ja tehdä tutkimusta ennalta asetettujen tavoitteiden mukaisesti siten, että hän pätevöityy kautensa aikana seuraavalle tasolle. Viiden vuoden pituista apulaisprofessorin tehtävää oli työtuomioistuimen mukaan pidettävä meritoitumiseen liittyvän tutkimustyön pitkäjänteinen...

Tarja Niemelä.

TKI ja kansainvälisesti kilpailukykyiset toimintaedellytykset

Suomen menestys nyt ja tulevaisuudessa perustuu osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. Maassamme vallitsee parlamentaarinen yhteisymmärrys siitä, että tutkimus- ja kehittämismenoja nostetaan neljään prosenttiin suhteessa BKT:seen vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa noin 280 miljoonan euron vuosittaista investointia. Seuraavalla maamme hallituksella on näytön paikka. Julkisen sektorin TKI-rahoituksesta yli puolet kohdistuu yliopistoille. Yliopistoissa työskentelee noin 2000 kokoaikaista professoria (full),...