Professoriliiton ja Sivistysala Sivistan seminaarissa keskusteltiin vastuullisesta johtamisesta ja tekoälystä

Sivista ja Professoriliitto järjestivät yhteisen, neljännen akateemisen johtamisen seminaarin 10.1. Helsingissä. Tilaisuudessa keskusteltiin kahdesta teemasta: miten vastuullisuutta johdetaan ja mitä tekoälyn arkipäiväistyminen tarkoittaa yliopistoille.

Seminaariin osallistui yli 50 akateemista johtajaa Suomen yliopistoista: rehtoreita, vararehtoreita, provosteja, dekaaneja ja kanslerit.

”Vastuullisuus on yliopistojen toiminnan ytimessä. Vastuullinen johtajuus näyttäytyy yhteiskuntavastuun kautta, ja siihen liittyvät sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun näkökulmat. Yliopistot ovat yhteisöjä, joiden tärkeitä periaatteita ovat vastavuoroisuus, arvot ja luottamus. Yhteisen sävelen löytäminen on oleellista vastuullisuuden edistämisessä”, sanoo Professoriliiton toiminnanjohtaja Tarja Niemelä.

”Tekoäly muuttaa vääjäämättömästi työelämää, vaikka emme vielä täysin tiedä, miten. Yhteistä keskustelua tekoälyn tuomista muutoksista, mahdollisuuksista ja haasteista käydään vilkkaasti yliopistokentällä. Selvää myös on, että yliopistoissa ihmisten kohtaamisen merkitys niin opetus-, tutkimus- kuin muissa tehtävissä tulee korostumaan entisestään, kun maailma ympärillä teknologisoituu”, toteaa Sivistan toimitusjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta.

Lisätietoja:

Tarja Niemelä
Toiminnanjohtaja
Professoriliitto
p. 050 340 2725

Susanna Niinistö-Sivuranta
Toimitusjohtaja
Sivista
p. 050 511 5382