Ajankohtaista

Professorimatrikkeli on julkaistu

Professorimatrikkeli on digitaalinen palvelu, joka sisältää tietoja professorikunnasta Turun vanhan akatemian perustamisesta eli vuodesta 1640 lähtien. Mukana ovat full professorit yliopistoista ja tutkimuslaitoksista, professorin urapolulla olevat sekä ne akateemiset johtajat ja tutkimuslaitosten johtajat, joilla on professoritausta. Matrikkelin tarkoituksena on tehdä näkyväksi professoreiden työtä ja merkitystä yhteiskunnassa kautta historian. Lue lisää Kirjaudu matrikkeliin Digimatrikkelia voivat selata…

Professoriliiton lausunto Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotisesta suunnitelmasta

Professoriliiton näkemyksen mukaan Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotisessa suunnitelmassa ja sen linjauksissa on huomioitu monia T&K-toiminnan kannalta olennaisia asioita. Suunnitelmassa ei kuitenkaan tarkastella lainkaan yliopistojen perusrahoitusta. Innovaatioiden tavoitetason nosto ja laadukkaan tutkimuksen turvaaminen ovat kuitenkin keskeiset perusteet yliopistojen perusrahoituksen lisäämiselle. Suunnitelmassa todetaan aivan oikein, että T&K-toiminnan kunnianhimon tasoa tulee Suomessa nostaa. Suunnitelmassa myös tunnustetaan,…

Professoriliiton lausunto Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028

Professoriliitto kiittää maan hallitusta merkittävistä T&K-panostuksista. Liitto kuitenkin painottaa, että TKI-toiminnan rahoitusta on syytä osoittaa yliopistoille perusrahoituksena vapaaseen tutkimukseen. Vapaa tutkimusrahoitus antaisi yliopistoille mahdollisuuden vastata nopeammin kansainvälisen kilpailun tuomiin haasteisiin sekä osallistua sekä tieteensisäiseen että yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Professoriliitto huomauttaa, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitus jää julkisen talouden suunnitelmassa lähtökohtaisesti indeksikorotuksen varaan. Samalla yliopistojen…

Professoriliiton palkkaselvitys 2023

Professoriliitto on tehnyt vuosittaisen palkkaselvityksen professorikunnan palkoista. Kokoaikaisten professoreiden (full) lukumäärä kasvoi hiukan vuoden aikana lukumäärän ollessa viime vuonna 1997. Professoreiden kokonaispalkka oli työnantajaselvityksen mukaan syyskuussa 2023 vakinaisilla professoreilla (full) 7 781 euroa ja määräaikaisilla 7 322 euroa. Syyskuussa 2023 professorin urapolulla oli yliopistoissa 565 associate professoria ja 323 assistant professoria eli yhteensä 888 henkilöä….

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä 15.–16. huhtikuuta. Hallituksen tavoitteena on päättää kehysriihessä noin kolmen miljardin euron uusista sopeutustoimista. Koulutuksen ja tutkimuksen rahoituksesta on huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Rahoitus mahdollistaa osaamistason nousun ja laadukkaan tutkimuksen sekä vahvistaa kasvua ja uskoa tulevaisuuteen. Valtionvarainministeriön ehdotuksissa julkisen talouden kehyksiksi 2025–2028 positiivista on sitoutuminen T&K-rahoituksen…

Professoriliiton lausunto ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista annettujen valtioneuvoston asetusten muuttamisesta

Professoriliitto pitää avoimeen korkeakouluopetuksen maksuihin esitettyjä muutoksi perusteltuina. On tärkeää, että jatkossa yliopistot voivat itse päättää avoimesta korkeakouluopetuksesta perittävien maksujen suuruudesta (enintään 45 euroa opintopisteeltä) tai täysin maksuttomasta avoimesta korkeakouluopetuksesta.