Selvitykset

Professoriliiton palkkaselvitys 2023

Professoriliitto on tehnyt vuosittaisen palkkaselvityksen professorikunnan palkoista. Kokoaikaisten professoreiden (full) lukumäärä kasvoi hiukan vuoden aikana lukumäärän ollessa viime vuonna 1997. Professoreiden kokonaispalkka oli työnantajaselvityksen mukaan syyskuussa 2023 vakinaisilla professoreilla (full) 7 781 euroa ja määräaikaisilla 7 322 euroa. Syyskuussa 2023 professorin urapolulla oli yliopistoissa 565 associate professoria ja 323 assistant professoria eli yhteensä 888 henkilöä….

Professoriliiton palkkaselvitys 2022

Professoriliiton palkkaselvityksen 2022 aineistoina ovat työnantajan toimittamat tilastot yliopistojen full professoreiden, associate professoreiden ja assistant professoreiden syyskuun 2022 palkoista sekä tutkimuslaitosten toimittamat tilastotiedot professoreiden, tutkimusprofessoreiden, professorin urapolulla olevien ja tutkimusjohtajien palkoista. Lisäksi Focus Master Oy:n toimitusjohtaja Yrjö Lauha teki työssä oleville liiton jäsenille palkkakyselyn syyskuussa 2022.

Kohti hyvin johdettuja, yhteisöllisiä yliopistoja ja yliopistodemokratiaa – yliopistojen johtosäännöt, johtaminen ja demokratia Suomessa professoriaktiivien näkökulmasta

Jari Stenvall tarkastelee selvityksessään, mikä merkitys yliopistojen hallintoa koskevilla johtosäännöillä on ollut professoreiden vaikutusmahdollisuuksiin johtamisen ja yliopistodemokratian näkökulmista. Selvitys perustuu professoreiden haastatteluihin eri yliopistoissa. Selvitys on jatko-osa Stenvallin johtosääntöselvitykselle, jossa käytiin läpi suomalaisten yliopistojen johtosäännöt ja tehtiin niistä kokonaisarvio.

Tiedepolitiikan parhaat käytänteet

Aula Research käsittelee selvityksessään tiedepolitiikan pitkäjänteisyyttä, tiedepolitiikan johtamista sekä tieteen rahoitusta. Selvityksessä on kartoitettu Suomen nykytilannetta ja haettu parhaita käytäntöjä verrokkimaista. Näiden pohjalta Aula Research on antanut toimenpidesuosituksia suomalaisen tiedepolitiikan kehittämiseksi.

Tiedolla tulevaisuuteen – selvitys tutkimuksen, korkeakoulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tulevaisuuden ilmiöistä ja muutostekijöistä

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus on selvittänyt ilmiöitä ja muutostekijöitä, jotka vaikuttavat yliopistojen perustehtäviin eli tutkimukseen, korkeakoulutukseen ja vuorovaikutukseen muun yhteiskunnan kanssa. Raportin Tiedolla tulevaisuuteen -nimi kertoo pähkinänkuoressa, että tutkittu tieto on avainasemassa ratkottaessa tulevaisuuteemme vaikuttavia kysymyksiä.

Professoreiden rekrytoinnit

Selvityksessä luodaan kokonaiskuva siitä, kuinka professoreita rekrytoitiin suomalaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa vuonna 2019. Selvityksen ovat tehneet Elias Pekkola, Taru Siekkinen, Emmi-Niina Kujala ja Jari-Pekka Kanniainen.