Professoriliiton lausunto ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista annettujen valtioneuvoston asetusten muuttamisesta

Professoriliitto pitää avoimeen korkeakouluopetuksen maksuihin esitettyjä muutoksi perusteltuina. On tärkeää, että jatkossa yliopistot voivat itse päättää avoimesta korkeakouluopetuksesta perittävien maksujen suuruudesta (enintään 45 euroa opintopisteeltä) tai täysin maksuttomasta avoimesta korkeakouluopetuksesta.