Professorsförbundets yttrande om ändringen av statsrådets förordningar om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas och universitetens verksamhet

Professorsförbundet anser att de föreslagna ändringarna i avgifterna för den öppna högskoleundervisningen är befogade. Det är viktigt att universiteten i fortsättningen själva kan bestämma om storleken på de avgifter som tas ut för den öppna högskoleundervisningen (högst 45 euro per studiepoäng) eller om en helt avgiftsfri öppen högskoleundervisning.