Professoriliiton lausunto avoimen saatavuuden oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjaukseen

Professoriliitto puolustaa korkeimman opetuksen vapautta. Avoimen saatavuuden oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjauksen luonnoksessa ei ole liiton mielestä otettu huomioon korkeimman opetuksen vapautta eikä sitä, että opetusmateriaalien tekijänoikeus kuuluu niiden tekijälle.