Professorsförbundets yttrande om delpolicyn för öppen lärande- och undervisningspraxis

Professorsförbundet försvarar friheten i den högre undervisningen. Utkastet till delpolicyn för öppet tillgänglig lärande- och undervisningspraxis beaktar enligt förbundet inte friheten i den högre undervisningen eller att upphovsrätten i fråga om läromaterial tillkommer upphovsmannen.