Professoriliiton lausunto hallintovaliokunnalle kolmansien maiden kansalaisten maahantulon edellytyksistä

Professoriliiton mielestä on perusteltua, että kolmansien maiden kansalaisten opiskelijoille myönnetään opiskelulupa koko tutkinnon keston ajaksi yhdellä hakemiskerralla. Liitosta on lisäksi kannatettavaa, että pidennetään työnhakua ja yritystoiminnan aloittamista varten myönnettävän oleskeluluvan voimassaoloa.

Liitto muistuttaa, että kansainvälisten opiskelijoiden määrän lisääminen vaatii resursointia.