Professoriliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Professoriliiton jäsenet ovat tutkijoina sekä tekijänoikeudellisesti suojattujen teosten tekijöitä että niiden käyttäjiä. Tutkijoiden tekijänoikeuksia ei saa kaventaa, ja nykyinen tutkijapoikkeus pitää säilyttää.

Professoriliitto katsoo, että hallituksen esityksen tavoitteet ja siinä annetut perustelut ovat oikeansuuntaisia ja yleensä DSM-direktiivin hengen mukaisia. Nykytilanne on kuvattu realistisesti.

Liitto esittää muutamia yksityiskohtaisia parannusehdotuksia säädöskohdittain.