Professorsförbundets yttrande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

I egenskap av forskare är Professorsförbundets medlemmar både upphovsmän till och användare av upphovsrättsligt skyddade verk. Forskarnas upphovsrätter får inte inskränkas och den nuvarande forskaravvikelsen bör bevaras.

Professorsförbundet anser att målen och motiveringarna i regeringens proposition är rätt riktade och allmänt taget följer andan i DSM-direktivet. Nuläget har beskrivits på ett realistiskt sätt.

Förbundet föreslår vissa specifika förbättringar per författning.