Professoriliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta yliopistollisen sairaalan tehtävistä

Professoriliitto kannattaa ehdotettua muutosta yliopistosairaaloiden tehtävien selkeyttämisestä osana sote-uudistuksen toimeenpanoa. Liitto haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota sivuvirkoihin ja pätevyysvaatimuksiin sekä yliopiston asemaan hyvinvointialueen päätöksenteossa.