Professoriliiton lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle kolmansien maiden kansalaisten maahantulon edellytyksistä

Hallituksen esityksen mukaan kolmansien maiden kansalaisten tutkijoiden tutkija- ja opiskelijadirektiivissä tarkoitettu oleskelulupa myönnettäisiin jatkossa neljäksi vuodeksi tai enintään korkeakoulun kanssa tehdyn sopimuksen voimassaoloajaksi, jos sopimus on voimassa alle neljä vuotta.

Professoriliitto kannattaa oleskelulupien myöntämistä nykyistä pidemmäksi ajaksi. Liitto huomauttaa, että Suomen tutkijakunta on kansainvälistynyt myös muiden kuin ensimmäisen uraportaan osalta. Yliopistoissa ja osassa tutkimuslaitoksia on siirrytty professoreiden rekrytoinnissa professorin urapolku eli tenure track -aikaan (Professorirekrytoinnit, Pekkola ym. 2020). Hakijat ovat kansainvälisempiä. Assistant professor ja associate professor -tehtävät ovat tyypillisesti 3–5 vuoden määräaikaisia. Edellä mainitusta johtuen kolmansien maiden tutkijoiden oleskeluluvan myöntäminen neljän vuoden sijaan viideksi vuodeksi olisi perusteltua.