Professoriliiton lausunto valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023–2026

Julkisen talouden suunnitelmassa tarkastellaan paitsi menokehystä myös tuloja ja edellisten tasapainotusta suhteessa vakaussopimukseen ja sen viimeaikaisiin huojennuksiin. Vaikka suunnitelma on tehty epävarmassa tilanteessa ja sumeaan tulevaisuuteen, se antaa Professoriliiton näkemyksen mukaan poikkeuksellisen realistisen ja tulevaisuususkoisen kuvan, jonka varaan on hyvä uusintaa pohjoismaista demokraattista hyvinvointiyhteiskuntaa.

Liiton huoli tieteellisen tutkimuksen asemasta, tutkimukseen perustuvan ylimmän opetuksen ja TKI-toiminnan resurssoinnista on kuultu, ja suunnitelman mukaisin resurssein voidaan alkaa toteuttaa päivitettyä Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiota 2030