Professorsförbundets yttrande om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023–2026

I planen för de offentliga finanserna granskas förutom utgiftsramen också inkomsterna och stabiliseringen i förhållande till stabilitetspakten och den senaste tidens lättnader i denna. Även om planen upprättats i ett osäkert läge och inför en diffus framtid ger den enligt Professorsförbundet en exceptionellt realistisk bild som inger framtidshopp och som utgör en bra grund för förnyelse av det nordiska demokratiska välfärdssamhället.

Förbundets oro över den vetenskapliga forskningens ställning samt resursfördelningen till den forskningsbaserade högre undervisningen och FoUI-verksamheten har hörts, och den uppdaterade visionen för högre utbildning och forskning 2030 kan börja genomföras med de planenliga resurserna.