Professoriliiton lausunto valtiovarainministeriölle budjettilakiluonnoksesta

Budjettilakiluonnoksessa tuloverovähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin yli 60 vuotta täyttäneillä, perhevapailla olevien henkilöiden matkakustannusten omavastuuta alennettaisiin, matkakuluvähennys säilyisi korotettuna kuten vuonna 2022, tunnustuspalkinnot, kuten esimerkiksi stipendit tieteen- ja taiteentekijöille, säädettäisiin laissa verovapaiksi ja TVL 9§:n rahastopoikkeusta jatkettaisiin.

Professoriliitto kannattaa kaikkia luonnoksessa esitettyjä ehdotuksia.