Professorsförbundets yttrande om finansministeriets utkast till budgetlag

I utkastet till budgetlag höjs maximibeloppet av inkomstskatteavdraget för personer som fyllt 60 år, sänks självrisken för resekostnader för personer på föräldraledighet, bevaras resekostnadsavdraget förhöjt såsom 2022, föreskrivs skattefrihet för gratifikationer såsom stipendier för forskare och konstnärer genom lag och fortsätts fondavvikelsen enligt 9 § i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Professorsförbundet understöder alla förslag i utkastet.