Tekijänoikeusneuvosto lausui tieteellisten artikkelien tekijänoikeuksista – kustannusalan syytä tarkistaa käytäntöjään

Tekijänoikeusneuvosto toteaa lausunnossaan, että Suomen historian jännät naiset -kirjassa ei menetelty tekijänoikeuslain hyvän tavan mukaisesti. Professoriliiton ja Tieteentekijöiden mielestä tietokirjojen kustannusalan on syytä tarkistaa käytäntöjään.

Tekijänoikeusneuvosto on antanut 24.10.2023 lausuntonsa (2023:8) Suomen historian jännät naiset -kirjan (Atena Kustannus 2022) lainaus- ja viittauskäytännöistä. Lausunto perustuu Professoriliiton sekä Tieteentekijöiden liiton yhteiseen lausuntopyyntöön tekijänoikeusneuvostolle. Lausuntopyynnön liitteenä neuvostolle toimitettiin mittava aineisto, jossa kirjaa verrattiin taulukkomuodossa eri tutkijoiden aiemmin julkaisemiin teksteihin.

Lausuntopyynnössä neuvostolta pyydettiin lausuntoa siitä, onko kirjassa loukattu tutkijoiden tekijänoikeuksia, kun siinä on lainattu heidän tekstiään tarkasti ilman, että yhteys käytettyihin lähteisiin käy selkeästi tekstistä ilmi. Neuvosto totesi lausunnossaan, ettei se ota kantaa muihin kuin niihin teksteihin, joissa lausuntopyynnön hakijat ovat oikeudenomistajia, eikä liioin tutkimuseettisiin kysymyksiin. Lausuntonsa lopputulemana Tekijänoikeusneuvosto totesi, että kirjassa on lainattu tutkijoita hyvän tavan vastaisesti ja että siinä on loukattu tutkijoiden moraalisia oikeuksia:

”Koska artikkeleista lainattu teksti sellaisenaan tai muokattuna ei kuitenkaan ole varsinaisen siteerauksen yhteydessä erotettavissa lainkaan P:n omasta tekstistä eikä niistä myöskään ilmene alkuperäistekstien tekijät tai lähde millään tavalla, tekijänoikeusneuvoston arvion mukaan tilanteessa ei ole menetelty tekijänoikeuslain 11 § 2 momentin edellyttämän hyvän tavan mukaisesti. Tämän johdosta myös tekijänoikeuslain 3 §:n mukaisia tekijöiden moraalisia oikeuksia on rikottu.”

Tekijänoikeusneuvoston lausunnot ovat suosituksia, jotka eivät juridisesti sido tuomioistuimia tai lausuntopyynnön osapuolia. Lausunnot ovat julkisia asiakirjoja, joihin voi tutustua opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.

Professoriliiton ja Tieteentekijöiden mielestä tietokirjojen kustannusalan on syytä tarkistaa käytäntöjään. ”Hyvän tavan vastainen lainaaminen ja tutkijoiden moraalisten oikeuksien rikkominen ei voi olla kustannusalalla vallitseva, hyväksytty käytäntö”, liitot toteavat.

Tekijänoikeuslaissa on yleinen kaikenlaisia aineistoja koskeva lainausoikeus eli sitaattioikeus. Lausunnollaan tekijänoikeusneuvosto vahvisti, että myös tieteellisiä artikkeleita tai teoksia lainattaessa on huomioitava, että lainausten laajuus tulee olla hyvän tavan mukainen ja lainaaminen edellyttää aina viittausta alkuperäismateriaaliin hyvän julkaisutavan mukaisesti.

Lisätietoja:

Leevi Mentula
Työsuhdepäällikkö
Professoriliitto
etunimi.sukunimi(a)professoriliitto.fi

Johanna Moisio
Toiminnanjohtaja
Tieteentekijät
etunimi.sukunimi(a)tieteentekijat.fi