Ulosmarssit

Osa akavalaisista liitoista on päättänyt järjestää poliittisena mielenilmauksena ulosmarssin 6. helmikuuta 2024 klo 14.00 Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Keskusjärjestö Akavan koordinoiman ulosmarssin tarkoituksena on vastustaa maan hallituksen kaavailemia työelämäheikennyksiä.

Professoriliiton näkemyksen mukaan työelämää tulee kehittää tasapainoisesti sekä työntekijöiden että työnantajien näkemykset huomioiden. Osapuolten tulee voida sopia palkantarkistuksista työ- ja virkaehtosopimuksilla ilman, että lainsäädäntöön kirjatut alat käytännössä määrittelisivät palkankorotusten ylärajan.

Professoriliiton hallitus on linjannut, että Professoriliitto ei aktiivisesti osallistu poliittisten mielenilmauksien järjestämiseen. Mikäli liiton työsuhteinen jäsenistö osallistuu ulosmarssiin, liiton toimisto antaa tarvittaessa lisätietoja professoriliitto@professoriliitto.fi.