Utmarsch

En del av Akavas förbund har beslutat ordna en utmarsch som en politisk manifestation den 6 februari 2024 kl. 14 i Helsingfors, Tammerfors och Åbo. Syftet med utmarschen organiserad av Centralorganisationen Akava är att protestera mot regeringens planerade arbetslivsförsämringar.

Enligt Professorsförbundet bör arbetslivet utvecklas balanserat och med hänsyn till både arbetstagarnas och arbetsgivarnas synpunkter. Parterna ska kunna enas om lönejusteringar i tjänste- och arbetskollektivavtalen utan att branscher som skrivs in i lagen i praktiken fastslår den övre gränsen för lönehöjningarna.

Professorsförbundets styrelse har fastslagit att Professorsförbundet inte deltar aktivt i ordnandet av politiska manifestationer. Om förbundets medlemmar som har en arbetsavtalsförhållande deltar i strejken lönar det sig att kontakta förbundsbyrån för närmare instruktioner: professoriliitto@professoriliitto.fi.