Korona-arki akateemisten johtajien silmin 

 

Keväällä 2020 toteutetussa kyselyssä selvitettiin COVID-19 -epidemian aiheuttaman poikkeustilan seurauksia akateemiselle johtamiselle. Professoriliiton tilaaman kyselyn mukaan yliopistot ovat pärjänneet poikkeustilassa pääasiassa hyvin. Suurinta huolta akateemisten johtajien keskuudessa on herättänyt henkilöstön hyvinvointi sekä jaksaminen. Johtajat kokivat pandemian häirinneen eniten henkilöstöjohtamista, tutkimusta, kansainvälistä toimintaa ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Lue lisää.

 


 

Professoriblogi: Koronakriisi ja professorin työ -sarja

Professoriblogissa julkaistaan kevään aikana blogeja, joissa eri alojen professorit kirjoittavat koronaviruskriisistä oman alansa ja työnsä näkökulmasta. 

Professor Kimmo Grönlund  Fältforskning under pandemin

Professori Anssi Paasi  Aina liikkeellä?

Professori Jukka Kekkonen  Poikkeustilanne inspiraationa

Professori Helena Sederholm  Etäelämisen iloista 

Tutkimusprofessori Heikki Hiilamo  Ennen kuin tuli pääsee irti

Professori Jaana Hallamaa Otteita koronapäiväkirjasta

Professori Helmi Järviluoma-Mäkelä Älä hosu, kyllä sä sieltä selviät

Tutkimusprofessori Markus Olin Kuinka ennustaa tulevaa? 

 


 

Ajankohtaista


Tutkimus on professorin ydintehtäviä. Professorin tehtävänä on tehdä uusia tieteellisiä avauksia, ideoida tutkimusprojekteja, toimia tutkimusryhmien johtajina ja vastata tutkimusrahoituksen hankkimisesta tutkimusryhmälleen. Professori toimii tämän lisäksi myös itsenäisenä tutkijana. Tutkimuskaudessa on kyse professorin mahdollisuudesta keskittyä työnkuvansa kannalta olennaiseen työtehtävään.

Liiton historiakirja julkistettiin Professoriliiton 50-vuotisjuhlapäivänä 11.10.2019.

Professorin vakinaistamispolut vaihtelevat yliopistoittain. Professoriliitto on tehnyt koonnin tämänhetkisestä tilanteesta.

Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto ovat valmistelleet oman esityksensä yliopistojen rahoitusmallista. Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla valmisteltuun malliin verrattuna liittojen esitys lisäisi rahoituksen vakautta ja yliopistojen omaehtoista profiloitumista.

Uutta blogissa

Fältforskning under pandemin (18.5. klo 07:02)

I mitten av februari åkte jag till Tokyo för att hålla föredrag vid Waseda-universitetet. Det var meningen att jag skulle stanna i tio dagar

Aina liikkeellä? (7.5. klo 10:34)

UCLA:n professori John Agnew on todennut, että tieto syntyy liikkeessä ja kohtaamisissa. Yliopistolain hengen mukaisesti professorinkin tulee olla

Poikkeustilanne inspiraationa (4.5. klo 14:58)

Pyrin ja pääsin Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan vuonna 1972.  Se oli ensimmäinen vuosi,

Etäelämisen iloista (28.4. klo 12:23)

Koronavetäytymiseni toinen kuukausi on alkanut. Riskiryhmään kuuluvana olen ottanut etäisyyttä kaikkeen sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Ennen kuin tuli pääsee irti (21.4. klo 12:42)

Oli kauhistuttavaa seurata pandemian kahta ensimmäistä viikkoa Euroopassa. Tartuntojen, sairaalapotilaiden ja kuolonuhrien määrät kasvoivat

Professoriliitto Twitterissä

Professoriliitto Facebookissa