Kesä 2020

Kesäajan työsuhdeneuvonta 15.6.–7.8.2020

Kesällä jäsenistöä työoikeudellisissa neuvonta-asioissa palvelee asianajotoimisto Eversheds arkisin klo 1016 numerossa 010 684 1300. Soittaessa tulee ilmoittaa, että kyse on Professoriliiton jäsenen työoikeudellisesta asiasta, jolloin puhelu yhdistetään päivystävälle työoikeuslakimiehelle. Jäseneltä pyydetään tunnistautumismielessä myös jäsennumero.

 

Jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus 

Katso tarkemmat tiedot täältä.

 

 

Kesälukemista: Tiede-lehti ja Sanoman muut aikakauslehdet

Professoriliitto tarjoaa jäsenilleen Tiede-lehden sekä paperilehtenä että digitaalisena näköisversiona. Nyt voit lukea kaikki muutkin Sanoman aikakauslehdet digitaalisesti ilman lisämaksua. Tarvitset kirjautumiseen henkilökohtaisen etukoodin, joka on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. Etukoodia ei voi luovuttaa toiselle henkilölle tai käyttää uudelleen. Saat koodin ja ohjeet liiton järjestösihteeriltä mia.rikala (at) professoriliitto.fi. 


Korona-arki akateemisten johtajien silmin 

 

Keväällä 2020 toteutetussa kyselyssä selvitettiin COVID-19 -epidemian aiheuttaman poikkeustilan seurauksia akateemiselle johtamiselle. Professoriliiton tilaaman kyselyn mukaan yliopistot ovat pärjänneet poikkeustilassa pääasiassa hyvin. Suurinta huolta akateemisten johtajien keskuudessa on herättänyt henkilöstön hyvinvointi sekä jaksaminen. Johtajat kokivat pandemian häirinneen eniten henkilöstöjohtamista, tutkimusta, kansainvälistä toimintaa ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Lue lisää.

 


 

Uutta blogissa

Taas ihmiset onnistuivat (25.6. klo 09:45)

Kevään aikana monet ovat kiittäneet yliopistoja nopeasta reagoimisesta COVID-19-pandemiaan ja opetuksen joustavasta tarjoamisesta.

Mitä yliopistojen tästä lukuvuodesta jää historiaan? (1.6. klo 08:45)

Syksyllä 2019 maan hallitus varmaankin toivoi, että sen ensimmäisestä budjetista muistettaisiin korkeakoulujen rahoituksen lisääminen.

Fältforskning under pandemin (18.5. klo 07:02)

I mitten av februari åkte jag till Tokyo för att hålla föredrag vid Waseda-universitetet. Det var meningen att jag skulle stanna i tio dagar

Aina liikkeellä? (7.5. klo 10:34)

UCLA:n professori John Agnew on todennut, että tieto syntyy liikkeessä ja kohtaamisissa. Yliopistolain hengen mukaisesti professorinkin tulee olla

Poikkeustilanne inspiraationa (4.5. klo 14:58)

Pyrin ja pääsin Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan vuonna 1972.  Se oli ensimmäinen vuosi,

Professoriblogi: Koronakriisi ja professorin työ -sarja

Professoriblogissa julkaistaan kevään aikana blogeja, joissa eri alojen professorit kirjoittavat koronaviruskriisistä oman alansa ja työnsä näkökulmasta. 

Professori Jussi Välimaa Mitä yliopistojen tästä lukuvuodesta jää historiaan?

Professor Kimmo Grönlund  Fältforskning under pandemin

Professori Anssi Paasi  Aina liikkeellä?

Professori Jukka Kekkonen  Poikkeustilanne inspiraationa

Professori Helena Sederholm  Etäelämisen iloista 

Tutkimusprofessori Heikki Hiilamo  Ennen kuin tuli pääsee irti

Professori Jaana Hallamaa Otteita koronapäiväkirjasta

Professori Helmi Järviluoma-Mäkelä Älä hosu, kyllä sä sieltä selviät

Tutkimusprofessori Markus Olin Kuinka ennustaa tulevaa? 

 


 

Ajankohtaista


Tutkimus on professorin ydintehtäviä. Professorin tehtävänä on tehdä uusia tieteellisiä avauksia, ideoida tutkimusprojekteja, toimia tutkimusryhmien johtajina ja vastata tutkimusrahoituksen hankkimisesta tutkimusryhmälleen. Professori toimii tämän lisäksi myös itsenäisenä tutkijana. Tutkimuskaudessa on kyse professorin mahdollisuudesta keskittyä työnkuvansa kannalta olennaiseen työtehtävään.

Liiton historiakirja julkistettiin Professoriliiton 50-vuotisjuhlapäivänä 11.10.2019.

Professorin vakinaistamispolut vaihtelevat yliopistoittain. Professoriliitto on tehnyt koonnin tämänhetkisestä tilanteesta.

Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto ovat valmistelleet oman esityksensä yliopistojen rahoitusmallista. Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla valmisteltuun malliin verrattuna liittojen esitys lisäisi rahoituksen vakautta ja yliopistojen omaehtoista profiloitumista.

Professoriliitto Twitterissä

Professoriliitto Facebookissa