Maaseudussa on tulevaisuus. Näin ajatteli taloushistorian ja taloustieteen professori Hannes Gebhard (1864-1933). Professori Gebhard halusi parantaa torpparien ja tilattoman väestön asemaa ja toi Suomeen osuustoiminnan.

 

Hannes Gebhardista kertoo Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmi Professorit itsenäistä Suomea rakentamassa -sarjassa.


Kuuntele podcast

 

Kuva: Nyblin Thorvald, Museoviraston kuvakokoelmat


Ajankohtaista


Suomi 100 -juhlavuonna Professoriliitto haluaa nostaa esille merkittäviä professoreita itsenäisyyden eri vuosikymmeniltä. Esittelemme kuukausittain professorin, joka tekee tai on tehnyt suomalaisen yhteiskunnan kannalta vaikuttavaa työtä. Sarja aloitettiin 2010-luvulta ja joulukuussa se päättyy 1910-luvulle. Tervetuloa kuuntelemaan podcasteja.

Suomi100 -juhlavuoden kunniaksi LUMA-keskus Suomi järjestää yhdessä tiedekerhohankkeeseen valittujen koulujen ja päiväkotien kanssa StarT-kerhoja, jotka tukevat lasten ja nuorten tiede- ja teknologiakasvatusta. Professoriliitto on mukana tukemassa tiedekerhotoimintaa.

Uutta blogissa

Perustuslakia on noudatettava – myös tulevassa Tampereen yliopistossa (17.11. klo 09:25)

Perustuslakivaliokunta antoi 9.11.2017 lausunnon (PeVL 47/2017 vp.), joka koski kaikkien yliopistojen osalta niin sanottua opetusyhteistyötä sekä

Virheistä voi – ja kannattaa oppia (13.11. klo 14:29)

Lokakuun loppupuolella julkistettiin harvinainen raportti. Kansainvälinen, riippumaton ryhmä on selvittänyt Helsingin yliopistossa vuosina

Ajankohtaista edunvalvontaa eri näkökulmista (6.11. klo 10:02)

Syksyn mittaan vastaan on tullut koko joukko professorien ja muunkin yliopistoväen toimintaedellytyksiin liittyviä yllättäviäkin seikkoja,

Poimintoja liitossa tehdystä työstä (30.10. klo 12:46)

Professoriiiton hallituksella on tulevana perjantaina tärkeä kokous, jossa se muun muassa hyväksyy liiton ensi vuoden toimintasuunnitelman ja

Kiireessä ei tule kuin… (16.10. klo 09:35)

Ammattijärjestöihin lyödään usein jarruttajan ja vastarannankiisken leima. Sellaista on taas liikkeellä.Opetus-

Professoriliitto Twitterissä

Professoriliitto Facebookissa