Heli Ruokamo

Mediakasvatuksen professori, Lapin yliopisto

Heli Ruokamo.

Johtosäännöstä yliopistolakiin, hallitusohjelmatavoitteista kansainväliseen kilpailukykyyn

Lapin yliopistossa on parhaillaan käynnissä hallintojohtosääntöuudistus. Edellinen, vielä voimassa oleva, johtosääntö (päivitetty 2.10.2018) pitää sisällään 77 pykälää, joista moni toistaa yliopistolakia. Yliopistossamme kerättiin vastikään eri toimielimiltä ja yhteisöiltä kehittämiskohteita ja muotoiluehdotuksia johtosääntöön. Professoriliiton paikallisosaston johtokunta ehdotti ensimmäiseksi professorineuvoston ja sen tehtävien lisäämistä hallintojohtosääntöön. Lapin yliopistoon on perustettu vuonna 2021 professorineuvosto, neuvotteluelin, joka toimii rehtorin, vararehtoreiden,...

Heli Ruokamo.

Akateemisen vapauden ja tutkimuksen tekemisen reunaehdoista ja realiteeteista

Professoriliiton hallitusohjelmatavoitteissa vuosille 2023–2027 toinen tavoitealue korostaa yliopistoille ja tutkimuslaitoksille kansainvälisesti kilpailukykyisiä toimintaedellytyksiä. Todellisuudessa Suomen talous on vajonnut viime vuoden lopulla taantumaan ja olemme TKI-investoinneissa jäljessä kilpailijamaista. 1.1.2023 voimaan tullut T&K-rahoituslaki edellyttää valtiolta merkittäviä lisäpanostuksia T&K-toimintaan. Parlamentaarisen TKI-työryhmän linjaus TKI-järjestelmän kehittämisen periaatteista pitää sisällään mm. tieteen vapauden sekä tutkimuksen ja tieteen laadun. Myös rahoitusratkaisut korostavat...