Tutkas ottaa käyttöön asiantuntijapankin

25.10.2016

Tutkaksen toiminnan tavoitteena on parantaa kansanedustajien ja tutkijoiden vuorovaikutusta ja tiedonvaihtoa.
 
Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkas perustaa oman asiantuntijapankin, johon Tutkaksen tohtoritutkinnon suorittaneet tai vastaavat akateemiset ansiot omaavat jäsenet voivat ilmoittautua. Kansanedustajat voivat halutessaan ottaa epävirallisesti yhteyttä asiantuntijapankissa oleviin asiantuntijoihin ja pyytää tietoa ja/tai mielipidettä esimerkiksi lainsäädäntötyössä esille nousseessa kysymyksessä.
 
Tutkijoista kootaan valiokuntakohtaisesti rekisteri, jossa tutkija lyhyesti kuvaa eritysosaamisensa ja yhteystietonsa.
 
Asiantuntijapankki on tarkoitettu vain eduskunnan sisäiseen käyttöön ja sen sisältämiä tietoja ei luovuteta eduskunnan ulkopuolelle. Asiantuntijapankki julkaistaan eduskunnan sisäisessä intranetissä asianomaisen valiokunnan/sisäisen tietopalvelun työtilassa, joka on vain valiokunnan jäsenten eli kansanedustajien sekä kunkin valiokunnan virkamiesten eli valiokuntaneuvosten käytössä. Lisäksi rekisteri on eduskunnan sisäisen tietopalvelun, eduskuntaryhmien kanslioiden ja eduskuntatiedotuksen käytössä.
 
Asiantuntijapankista on rekisteriseloste, jossa määritellään tarkemmin rekisterin käyttötarkoitus ja muut käyttöperiaatteet (liitteenä).
 
Kuka voi liittyä asiantuntijapankkiin?
 
Asiantuntijapankkiin voi ilmoittautua Tutkaksen tutkijajäsen, joka on suorittanut tohtorin tutkinnon tai omaa vastaavat akateemiset ansiot. Liittyminen on vapaaehtoista. Tutkijan tulee sitoutua toimimaan asiantuntijana ja reagoimaan kansanedustajien tietotarpeisiin nopeastikin.
 
Tutkaksen asiantuntijapankkiin merkitylle asiantuntijalle ei makseta korvauksia konsultaatiosta. Tutkijarekisterin kautta tapahtunut konsultaatio täydentää kansanedustajien asiantuntijaverkostoa ja tarjoaa uusia kontakteja tiedonvaihtoon.  Asiantuntijapankki ei ole osa eduskunnan virallista asiantuntijajärjestelmää.
 
Valiokuntien päättämistä ja kutsumista asiantuntijakuulemisista on säädetty eduskunnan työjärjestyksen (40/1999) 37 §:ssä. Valiokunnassa tapahtuvista asiantuntijatakuulemisista päättää aina valiokunta ja kutsu tulla kuultavaksi valiokuntaan tulee aina valiokunnasta, ei koskaan yksittäiseltä kansanedustajalta.
 
Tutkaksen jäsenille järjestetään asiantuntijapankkia koskeva perehdytystilaisuus ennen asiantuntijapankin käyttöönottoa.
 
Tutkija ei voi lisätä asiantuntijapankkia omaan ansioluetteloonsa.
 
Sisältö:
Valiokunta -> toimiala/oikeusoppi -> asiantuntija esim.
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Meikäläinen Maija
TkT, puuteknologian professori, Helsingin yliopisto. Puun rakenne ja ominaisuudet,
puuraaka-aineen hyödyntäminen teollisissa prosesseissa.
maija.meikalainen(at)helsinki.fi, p. 040 400400, www-sivut
 
Edellytykset rekisteriin merkitsemiselle: Tutkaksen jäsenyys ja suoritettu tohtorin tutkinto tai vastaavat akateemiset ansiot
Julkaisu: Areena, ko. valiokunnan/sisäisen tietopalvelun työtila, alkuvuodesta 2017
Korvaukset: ei palkkioita, vapaaehtoinen
Rekisterin ylläpitäjä: Tutkas
Rekisterin omistaja: Tutkas
 
Asiantuntijapankkiin ilmoittautuminen linkkiin. Voitte samalla kertaa ilmoittautua yhteen tai useaan valiokuntaan asiantuntijaksi. Liitteenä eduskunnan valiokuntien toimialat.

LISÄTIETOJA

Ulla Hirvonen
Tutkaksen sihteeri
p. 050 574 1068