Konetekniikan ja materiaalitekniikan diplomi-insinöörikoulutus sekä kiinan kielen koulutus Turun yliopistolle

11.7.2019

Turun yliopiston koulutusvastuisiin lisätään Euroopan ulkopuoliset kielet (kiinan kieli) ja tekniikan koulutusalalla konetekniikka ja materiaalitekniikka. Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi asiaa koskevan asetuksen torstaina 11.7.

Turun yliopiston uusilla koulutusvastuilla vastataan erityisesti Lounais-Suomen diplomi-insinööripulaan. Euroopan ulkopuolisten kielten koulutusvastuun muutos puolestaan lisää kiinan kielen taitajia erityisesti kansainvälisissä tehtävissä, liike-elämässä tai erilaisissa viestintään ja mediaan liittyvissä tehtävissä.

-Tekniikan alan koulutuksen monipuolistaminen ja lisääminen lounaisrannikon ja koko Varsinais-Suomen tarpeisiin on välttämätöntä. Erityisen suuri haaste lähivuosina on meriteollisuuden ja sen alihankkijoiden työvoiman saatavuuden turvaamisessa, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko

 

Lisätietoja: OKM:n tiedote