Akava: Eläkeuudistuksen pääpaino työelämän kehittämiseen

31.10.2013

Akava pitää Jukka Pekkarisen johtaman Eläkekysymysten asiantuntijaryhmän raporttia hyvänä pohjana tuleville työura- ja eläkeneuvotteluille. Yksi selvityksen keskeisimmistä päätelmistä on, että julkisen talouden kestävyysvajeen pienentäminen edellyttää nykyistä pidempiä työuria.

Työeläkejärjestelmään tehtävät toimenpiteet ovat tärkeitä, mutta eivät läheskään ainoita, Akava huomauttaa.
 
– Työllisyysasteen nostaminen työuria pidentämällä on välttämätöntä yhteiskunnan elinvoimaisuudelle. Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittäminen ovat keskeisellä sijalla työurien pidentämisessä, samoin työpaikoilla esiintyvän ikäsyrjinnän kitkeminen. Työeläkeuudistuksen rinnalla tulee ehdottomasti päättää työelämän kehittämistoimista, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.
 
Tilanne on muuttunut huomattavasti vuodesta 2005, jolloin työeläkejärjestelmää uudistettiin. Suomalaisten elinikä on pidentynyt paljon enemmän kuin tuolloin arvioitiin, joten elinikään sidottu elinaikakerroin pienentää nuorten sukupolvien eläkkeitä enemmän kuin 2005 oletettiin. Elinaikakertoimen vaikutuksen voi kompensoida tekemällä työtä pidempään.
 
– On esitetty, että osa pidentyneestä elinajasta käytetään työn tekemiseen. Eri ratkaisumalleja arvioitaessa tulee lähtökohdiksi ottaa erityisesti se, että tulevaisuuden eläkeläisille turvataan riittävä toimeentulo ja palkansaajat ymmärtävät sen, minkä takia heidän kannattaa tehdä pidempi työura. Nykyisen elinaikakertoimen toimivuus tulee samalla pohtia uudelleen, sanoo johtaja Pekka Piispanen.
 
Raportissa on arvioitu yleisemminkin työeläkejärjestelmän oikeudenmukaisuutta eri sukupolville. Viime viikolla allekirjoitetussa työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovittu työeläkemaksun korotusaikataulu turvaa osaltaan nuoremmille sukupolville riittävän eläketurvan.
 
– Akava on valmis keskustelemaan vanhuuseläkkeen alaikärajasta vain osana muita työelämän kehittämistoimia. Lopputuloksen pitää olla sellainen kokonaisuus, jossa pidetään huolta ikääntyneiden työntekijöiden työllisyydestä ja sosiaaliturvasta. Lisäksi siihen pitää kuulua riittävät taloudelliset kannustimet, jotka ohjaavat jatkamaan pidempään työssä, Sture Fjäder painottaa.
 
 
Lisätietoja:
Puheenjohtaja Sture Fjäder, puh. 0400 609 717
Johtaja Pekka Piispanen, yhteiskuntapolitiikka, puh. 040 544 0302
Lakimies Jarmo Pätäri, puh. 040 740 4916